Visserijkundig onderzoek vijver Rondeel / De Veste

De bemonstering is uitgevoerd samen met de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV). Met het onderzoek hoopt Sportvisserij Nederland een indruk te krijgen van de ontwikkeling van de visstand nadat de overtollige waterplanten verwijderd zijn met de Hydro Venturi methode. In 2013 zijn met deze methode alle waterplanten met wortel en al verwijderd. Dit is een proef die wordt uitgevoerd door de gemeente Houten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden om de woekerende uitheemse waterplanten te bestrijden. Met het visserijkundig onderzoek wil Sportvisserij Nederland inzicht krijgen wat voor invloed deze methode heeft op de visstand.

Vissen

Bij het onderzoek werd een groot deel van het water bevist, waarna de gevangen vis werd onderzocht. Er werd bijvoorbeeld gekeken welke vissoorten in het water voorkomen en of de vis in een goede conditie is. Het rapport moet onder andere inzicht geven of de visstand momenteel evenwichtig is opgebouwd. Tijdens het onderzoek werden minder vissoorten gevangen dan twee jaar geleden. Er is een behoorlijke hoeveelheid grote brasems gevangen, ongeveer 100 exemplaren van gemiddeld 2 kilo per stuk. Ook snoek en zeelt waren volop aanwezig. De grootste snoek was 94 centimeter lang en woog ruim 7 kilo. Ook werd een zeelt van 54 centimeter en 2,5 kilo aangetroffen. Kleinere vissen en soorten als ruisvoorn en blankvoorn ontbraken bijna geheel. Naast de meer algemene soorten werd ook een exemplaar van de zeldzame kleine modderkruiper gevangen. In totaal leken er minder kilo's vis te zijn gevangen dan twee jaar geleden. Voor een precieze beschrijving van de effecten van de Hydro Venturi is nog een nader analyse van de data nodig. De onderzoekers hadden eigenlijk meer kleine vis verwacht. Ze rekenden er op ook wat kleine zeeltjes en blankvoorn in de netten te vinden, maar troffen dit soort vis naar verhouding weinig aan. De waterplanten zijn goed opgeruimd, maar er is nu ook geen oeverbegroeiing die beschutting kan bieden aan kleine vissoorten. De mensen van Sportvisserij Nederland zouden dan ook graag zien dat er wat oeverbegroeiing wordt aangebracht of op andere manieren wat meer beschutting voor kleine vis gerealiseerd wordt. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van takkenbossen. Dan heeft kleinere vis een betere kans te overleven. Nu wordt die veel gevangen door aalscholvers bijvoorbeeld.(JvA)