Verzoek opheffen maatwerk

HOUTEN 'Redelijk Houten' heeft, samen met een obligatiehouder en U-wind, bij de gemeente een verzoek ingediend om de maatwerkvoorschriften voor windpark Houten buiten werking te stellen. Aanleiding daarvoor is dat de windmolens met name overdag vaak onnodig stilstaan. Bovendien is er geen goede wettelijke basis voor de maatwerkvoorschriften.

MAATWERK In maart 2012 heeft de gemeente besloten voor het windpark Houten aanvullende voorschriften op te nemen. Reden daarvoor was dat er volgens de gemeente sprake is van een bijzondere situatie omdat ,,de afstand tussen de dichtstbijzijnde woningen en de windmolens relatief kort is en dat de bewoners zo optimaal mogelijk tegen de gevolgen van het in werking zijn van de windturbines moeten worden beschermd''. Het geformuleerde maatwerk is gebaseerd op het Activiteitenbesluit milieubeheer.

In het evaluatierapport over windpark Houten (oktober 2015) valt te lezen dat de maatwerkvoorschriften niet hebben bijgedragen aan het vergroten van het draagvlak. ,,Tegenstanders vinden de voorschriften niet streng genoeg, terwijl voorstanders vinden dat de turbines te weinig draaien''. In de loop van dit jaar is er een proef gedaan met een aangepast draairegime. De bevindingen uit die proef worden binnenkort verwacht.

VERZOEK De indieners van het verzoek zijn van mening dat de maatwerkvoorschriften niet langer in stand kunnen worden gehouden. ,,Vanwege deze voorschriften draaien de windturbines in het park aanmerkelijk minder dan gewenst en leveren zij veel minder duurzame energie dan redelijkerwijs mogelijk is. Dit vertraagt onnodig de energietransitie in Houten''. Tevens zijn de indieners van mening dat er juridisch vraagtekens gezet kunnen worden bij de maatwerkvoorschriften volgens het Activiteitenbesluit.