• Inwoners met een verstandelijke beperkingen bereiden zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen

    Organisatie LFB

Verstandelijk beperkten in discussie

Mieke van Rooijen

HOUTEN Inwoners van Houten met een verstandelijke beperking debatteren 14 maart met de gemeente en met andere betrokkenen. Voorafgaand aan het debat volgen de inwoners met een verstandelijke beperking twee cursusavonden over de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij de thema's wonen, werken, veiligheid en meedoen in de gemeente centraal staan.

ENTHOUSIASME "De eerste cursusavond vond 7 februari plaats in de raadzaal. Geweldig dat de gemeente deze zaal hiervoor beschikbaar stelt. We voelen ons echt serieus genomen. De gemeente reageerde ook meteen enthousiast toen we het debat voorstelden", zegt Hélène Hooft, organisator van het debat én trainer van de cursusavonden. Ze geeft de cursussen samen met ervaringsdeskundige Caron Landzaat.

Hooft en Landzaat zijn beide werkzaam voor de vereniging LFB, een landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. "Onze vereniging organiseert deze activiteiten landelijk. Het is voor het eerst dat we zoiets in Houten organiseren. En als ik het nu bekijk: het is voor herhaling vatbaar."

POLITIEK BELANG Het programma van de avond ligt in grote lijnen vast. "We trekken er ruim twee uur voor uit, waarbij er ruimte is voor beweging en extra verduidelijking. Dat is nodig bij deze doelgroep. Zo gaven we extra uitleg over de gemeenteraadsverkiezingen en we benadrukten het belang van politiek."

Bij de eerste cursusavond was wethouder Jocko Rensen aanwezig. "Dat was erg fijn. We merkten dat de deelnemers behoefte hebben aan uitleg over de gemeenteraadsverkiezingen en hoe het stemmen nou werkt. De enorme lijst met heel veel namen bijvoorbeeld: dit geeft verwarring bij inwoners met een verstandelijke beperking."

Maar de deelnemers hadden zelf ook volop inbreng. "Ze kwamen meteen met kritische en concrete opmerkingen. Zo vroeg een cursist zich af waarom het voor gehandicapten lastig is om aan een woning te komen, terwijl het lijkt alsof dit voor statushouders gemakkelijker is in de gemeente Houten."

De nadruk ligt op verbeterpunten, maar ook de punten die er al zijn, worden ter sprake gebracht. "We legden de cursisten de vragen voor wat er al is, wat zij goed vinden, maar ook wat er nog verbeterd kan worden." Op die manier leren de cursisten wat zij zelf belangrijk vinden. "Op basis daarvan kunnen de verstandelijk beperkten een keuze maken voor het stemmen."

COLLECTIEF Het viel Hooft op dat de deelnemers uitgesproken opkomen voor hun eigen doelgroep. "Op individueel gebied droegen de cursisten stellingen aan, maar tegelijkertijd creëert dat een soort collectief." En dat is precies het doel van de cursusavonden.

De organisatie hanteert vier thema's: wonen, werken, veiligheid en meedoen in de gemeente. "Daarom is het stukje collectief zo mooi om te zien, dit past mooi in het vierde thema."

Maar ook de andere thema's brachten genoeg teweeg bij de cursisten. "Bijvoorbeeld veiligheid: één van de cursisten vroeg zich af hoe het zit met de snelheid van autoverkeer. Of de hangjongeren: ook daarover had een deelnemer vragen."

WOONPLAATSKAART Binnen de thema's oefenen de cursisten met vragen stellen en het opstellen van stellingen. De vragen en opmerkingen worden samengevat in een woonplaatstkaart. Bij de tweede cursusavond, op 21 februari, maakt de groep cursisten de kaart af. Iedere deelnemer bedenkt een vraag of stelling bij de kaart en legt deze de week voorafgaand aan de verkiezingen voor aan de gemeente.

Hooft kijkt uit naar het resultaat van de cursusavonden. "Ik weet zeker dat het een nuttig debat wordt op 14 maart. En ik wil benadrukken dat iedereen welkom is die avond."