Versneld je vwo-diploma halen op College de Heemlanden

HOUTEN Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap heeft College de Heemlanden groen licht gegeven om op de school een versneld traject aan te bieden voor gemotiveerde en getalenteerde vwo-leerlingen. Met het landelijk beleidsprogramma verrijkt en versneld vwo wil staatssecretaris Dekker scholen stimuleren om leerlingen de mogelijkheid te bieden in 5 jaar tijd het diploma te bemachtigen.

VERTROUWEN De leeropbrengsten en resultaten van de school zijn van dien aard, dat men het vertrouwen heeft uitgesproken in een versneld programma op De Heemlanden. Hoe de school dit gaat vormgeven wordt verder aan de school zelf overgelaten, mits leerlingen de mogelijkheid behouden om tussentijds af te stromen en met hun examenvakken kunnen starten in de derde klas.

EIGEN INVULLING Op scholen waar dit programma al langer draait, kiezen veel leerlingen voor een eigen invulling van het jaar tijdwinst: zo wordt een tussen(half)jaar gebruikt om ervaring op te doen middels een stage bij de overheid of het bedrijfsleven, studeren in het buitenland of colleges te volgens aan een Nederlandse universiteit.

VERSNELLING IN DE ONDERBOUW Na het bezoeken van andere scholen lijkt de meest logische en praktisch realiseerbare variant dan ook een versnelling in de onderbouw. Leerlingen ronden in 2 jaar de onderbouw af en starten in hun derde jaar met een passend profiel in de vierde klas.

HET BESTE UIT JEZELF HALEN College de Heemlanden biedt eigentijds en grensverleggend onderwijs op havo-, atheneum- en atheneum-plusniveau. Aan het begin van dit jaar kon al het goede nieuws worden gedeeld dat basisschoolleerlingen met een dubbeladvies mavo-havo onder bepaalde voorwaarden in de havo-brugklas toe kunnen worden gelaten. Als school voor voortgezet onderwijs probeert De Heemlanden altijd in te spelen op de onderwijsbehoefte van leerlingen. Het aanbieden van een versneld vwo-programma past hier goed bij. Hetel blijft immers om ieder kind op de juiste plek te krijgen, zodat hij of zij het beste uit zichzelf kan halen. Via de website wordt iedereen op de hoogte gehouden van de concrete stappen die verder worden gezet in dit proces.