• De opening van de brug
  • Er kan worden gefietst en gewandeld over de brug
  • De brug is open
  • Als eerste fietsen over de brug
  • De bug is geopend

Verlengde brug Beatrixsluis in gebruik

TULL EN 'T WAAL De nieuwe verlengde brug voor langzaam verkeer over de Prinses Beatrixsluis is op 26 juni voor fietsers in gebruik genomen. Kinderen van basisschool Het Mozaïek uit Tull en 't Waal fietsten de eerste meters over de brug. Wethouder Johan Gadella van de gemeente Nieuwegein fietsten met hen mee. Vanaf nu kunnen fietsers en voetgangers over de nieuwe brug die Nieuwegein en Tull en 't Waal met elkaar verbindt.

VERLENGDE BRUG De brug voor langzaam verkeer gaat over de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis heen. Hij loopt evenwijdig aan het Waterliniedok. De oude brug is verlengd om ook de toekomstige 3e kolk te kunnen overspannen en sluit aan op het Defensiedok. Een van de schoolkinderen: 'Ik heb vaak gefietst over de tijdelijke brug, maar deze nieuwe is wel heel mooi hoor'. Ook wethouder Gadella is tevreden: 'De brug over de Prinses Beatrixsluis heen is een belangrijke verbinding voor met name fietsers richting school, werk en voorzieningen tussen Nieuwegein en de regio. Daarbij is deze brug een prachtige poort naar de recreatiegebieden langs de Lek en het Waterlinielandschap met forten, pontjes en vele streekproducten'.

FIETSERS EN VOETGANGERS Het was belangrijk om de verlengde brug open te kunnen stellen voor fietsers en voetgangers. De tijdelijke fietsbrug ligt namelijk in de weg en moet daarom snel van zijn plek verwijderd worden om onbelemmerd verder te kunnen met de bouw van de 3e kolk. De nieuwe brug kan nu nog alleen worden gebruikt door fietsers en voetgangers. Pas als de toe leidende wegen helemaal gereed en afgewerkt zijn, kan het gemotoriseerd verkeer ook via de brug rijden. Het weggedeelte langs het kantoorgebouw van de Beatrixsluis blijft voorlopig wel open als doorlopend weggetje, zodat er een plek blijft met goed uitzicht op het bouwterrein.

VERBETERING DOORSTROOM De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland en ligt in het Lekkanaal. Dit kanaal is de belangrijkste rechtstreekse verbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Omdat steeds meer en steeds grotere schepen het Lekkanaal gebruiken, dreigt de Prinses Beatrixsluis een knelpunt te worden. Daarom zorgt Sas van Vreeswijk in opdracht van Rijkswaterstaat voor de aanleg van de 3e kolk Beatrixsluis, de verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van extra ligplaatsen.