• Prinses Beatrixsluis

    Rijkswaterstaat
  • Prinses Beatrixsluis

    Rijkswaterstaat
  • Rijkswaterstaat

Volledige stremming Prinses Beatrixsluis tijdens de weekenden van 15 september en 6 oktober 2019

NIEUWEGEIN De Prinses Beatrixsluis is twee weekenden in september en oktober 2 maal 12 uur volledig gestremd. Dit is nodig om ook de laatste sluiskolk aan te sluiten op het nieuwe bediensysteem en om de laatste veiligheidstesten te kunnen doen. De stremmingen zijn van zondag 15 september 20.00 uur tot maandag 16 september 08.00 uur en van zondag 6 oktober 20.00 uur tot maandag 7 oktober 08.00 uur. Schippers kunnen omvaren via de Lek en Wijk bij de Duurstede naar het Amsterdam-Rijnkanaal.

Sinds het plaatsen van de roldeuren voor de 3e kolk vinden veel testen plaats. Na het in bedrijf gaan van de 3e kolk, is kolk 2 gerenoveerd en inmiddels aangesloten op het nieuwe bediensysteem. Nu is het aansluiten van kolk 1 aan de beurt. Om alle systemen te kunnen integreren en om de integrale systeemtesten te kunnen doen, is volledige stremming van alle drie de kolken nodig.

De verdeling van deze zogeheten vierkante stremmingen over twee weekenden heeft Rijkswaterstaat afgestemd met de Koninklijke BLN Schuttevaer, de brancheorganisatie van en voor de binnenvaart.

In geval van uitloop van de testen en werkzaamheden is tevens een reserveweekend gepland.

Tijdens de vierkante stremmingen kunnen schippers omvaren via de Lek naar Wijk bij Duurstede en daar het Amsterdam-Rijnkanaal op. Naar verwachting zijn schepen twee uur langer onderweg.

Naar verwachting zijn alle renovatiewerkzaamheden in het najaar afgerond en zijn alle drie de kolken permanent in gebruik.