• Een appelboompje dat overgeplant kan worden om een versteende tuin kan vergroenen

    Maria van der Looverbosch

Vergroen: Zet een boom in uw tuin

HOUTEN Minder steen, meer groen. Dat is wat de stichting NatuurvanVroeger NU in Houten wil bewerkstelligen. Met het project 'Van Grijs naar Groen' richten zij zich voornamelijk op de nieuwbouw in Houten Zuid. Dit gebeurt in samenwerking met operatie Steenbreek van de gemeente Houten.

Uitgaande van het landschap van voorheen in Houten Zuid (boomgaarden en grasland), wil DeNatuurvanVroeger NU mensen begeleiden om in versteende tuintjes plaats te maken voor een of enkele kleine fruitbomen en of struiken. Anton Goes, bekend fruitteler uit 't Goy wil vanuit zijn jarenlange praktijkkennis, advies geven bij dit project.

Door klimaatverandering krijgen we in de toekomst te maken met allerlei problemen, zoals heftige regenval, stijgende temperaturen en luchtvervuiling. Een versteende/betegelde woonomgeving vergroot de problemen, onder meer wat betreft een overmaat aan water dat onder meer bij hevige regenbuien uit de lucht komt vallen. Maar ook qua stijging van temperatuur en CO2. En verder is het ook voor dieren van klein tot groot, geen 'welkom thuis'.

Om de tuintjes Houten te vergroenen heeft de Stichting NatuurvanVroeger NU (Centrum voor Historisch landschap & natuur) in Houten het project 'Van Grijs naar Groen' opgezet. Het Duurzaamheidsfonds Houten heeft een subsidie aan het project toegekend. Naast het vergroenen van tuintjes verzorgt de stichting ook een dagdeel les op basisscholen over dit thema. De Lionsclub van Houten betaalt het materiaal voor deze les. En het derde onderdeel van dit project is een leuk aanbod voor ouders en grootouders: een (loof)boompje uit hetzelfde jaar als uw (klein)kind.

Meer informatie over Van Grijs naar Groen via NatuurvanVroegerNU@kpnmail.nl of vindt u op DeNatuurvanVroeger.NUof telefonisch: 030-63 73591 of 06-1020 6846.