• Jonge mangrove aanplant

    Husni IFRC
  • Kustbescherming door mangroves

    Yoshi Shimizu IFRC
  • Eerste Hulpverlener

    Nederlandse Rode Kruis

Rode Kruis strategie 2025: Wendbaar en alert, gefocust op mensen in nood

23-08-2019, 10:01 | Lezersnieuws | Rode Kruis

Kerndiensten van het Rode Kruis

De afgelopen jaren is door het Rode Kruis hard gewerkt aan noodhulp, burgerhulp, evenementenhulp, EHBO en hulp bij zelfredzaamheid. Iedereen overal en altijd helpen als de nood aan de man is of dreigt, sinds jaar en dag is dat wat het Rode Kruis doet als humanitaire noodhulporganisatie. 

Voor het bepalen van de strategie voor de komende jaren is intensief geluisterd naar de samenleving. Van burgemeesters tot vrijwilligers, van medeburgers tot medewerkers zijn gehoord in het kader van het strategie plan 2025.

Strategie 2025 bouwt voort op wat al is bereikt. Maar gaat ook op zoek naar de beste invulling van de missie. Deze missie, die werd geboren op 24 juni 1859 in de kruitdampen van het Italiaanse plaatsje Solferino, is: “In tijden van nood staat niemand alleen”.

Noodhulporganisatie

De hulp die het Rode Kruis biedt is gericht op de basislevensbehoeften van mensen in een noodsituatie. Voedsel. Water. Een dak boven je hoofd. Een plek waar je je veilig voelt. De juiste medische en psychologische hulp.

Het Rode Kruis moest in het kader daarvan dus ook afscheid nemen van allerlei mooie activiteiten die niet goed meer te verbinden waren aan haar missie als humanitaire noodhulporganisatie. 

Preventie loont

Iedere euro besteed aan het voorbereiden van mensen scheelt 5 tot 10 euro aan noodhulp in werkelijke noodsituaties. Met preventie, bescherming en duurzame maatregelen probeert het Rode Kruis kwetsbare samenlevingen ook op lange termijn beter te beveiligen tegen natuurgeweld. 

Het Rode Kruis werkt daarom ook proactief, vanuit een algemeen erkende expertise. In gebieden waar veel tyfoons voorkomen worden dorpen aan de kust vaak als eerste getroffen door verwoestende golven. Het Rode Kruis zorgt bijvoorbeeld voor natuurlijke kustbescherming, door het aanplanten van mangroves en bossen bij het strand. Hierdoor worden de golven eerder gebroken en veroorzaken ze minder schade en slachtoffers.

Hulpverleners trainen voor calamiteiten

In Nederland houdt de vereniging haar hulpverleners getraind en ervaren door actief te zijn op evenementen.

Steeds vaker zijn evenementen ook mogelijke calamiteitensituaties. Evenementenhulp is cruciaal om ervoor te zorgen dat het Rode Kruis in tijden van rampen en crises ook echt klaar staat voor Nederland.

Vacature hulpverlening vrijwilliger

Voel je ook wat voor vrijwilliger in de evenementenhulp?
Lees verder over de mogelijkheden in Houten

https://www.rodekruis.nl/houten/