• Direct betrokkenen ontmoetten elkaar afgelopen zaterdag als informele start herontwikkeling vanHet Rond.

  John van Amerongen
 • Impressie plan Vershof Haag. Op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs

  John van Amerongen
 • Impressie Vershof aan zijde plein/passage. Op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs

  John van Amerongen
 • Impressie van plein Het Rond en meer terrassen.Op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs

  John van Amerongen
 • Impressie van plan van Altera voor entree parkeergarage en entree Jumbo aan de Haag.

  Bron: Op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs.
 • Bob de Bouwer in opblaasvorm voor het pand waar Hallfords vroeger zat.

  John van Amerongen

Verbouw centrum Het Rond officieel gestart met informele bijeenkomst rond Bob de bouwer (video)

HOUTEN Met een gezellig samenzeijn met direct betrokken en/of vertegenwoordigers daar van is zaterdag de start van de verbouwing van winkelcentrum Het Rond gemarkeerd. Sjoerd Vermeulen de voorzitter van Ondernemrsverniging van winkeliers op Het Rond was er samen met Lucas Hoenson die ook een tijd de voorzittershamer van die vereniging hanteerde. Wethouder Geerdes van de gemeente was er net als enkele bij het project betrokken ambtenaren,. Uiteraar waren bouwer, architect, projectontwikkelaar en bouwadviseur vertegenwoordigd.

Bob de Bouwer stond prominent voor de deur voor het pand waar vroeger Hallfords in Het Rond gevestigd was. Ja en gebouwd en verbouwd gaat er zeker worden. Eigenaar Altera van het winkelcentrum wil meer terassen, meer hortecagelegenheden rondom het plein. Dat betekent dus dat ze aanpassingen wensen t emaken in de ring van winkels rondom het pein waar de pilaren voor staan. De Phonehouse is al verhuisd naar De Passage. Er is al een makelaar uit zo'n pand vertrokken.

INFORMEEL SAMENZIJN De aanwezigen kletsten gezellig met een bakje koffie of thee. Voor kinderen was er een springkussen een 'bouwhoek' en waren er ook een paar tafels om aan te tekenen en te kleuren. De aanwezigen konden op grote prenten, aangeleverd door het architectenbureau, zien hoe het er in de toekomst uit gaat zien. 

PASSAGE De Passage zelf wordt onder handen genomen. De aansluiting tussen de Passage, de oversteek, de overgang, en De Vershof willen ze verbeteren. Ook willen ze meer bomen op het plein, meer bankjes. De aan passingen in de openbare ruimte worden gedaan in nauw overleg met d egemeente die hier ook een financiële bijdrage aan levert. Altera en de gemeente gaan ook aanpassingen doen aan het straatmeubilair; bankjes, fietsklemmen en dergelijke. We berichtten hier al eerder over, maar de komende tijd gaat u daar meer van lezen. Hier op de website en in 't Groentje.

VIDEO Charles Verwimp van Omroep  Houten legde een en ander vast in beeld en geluid.