• Nicole van Berkel

Veilig Houten gaat voor AED's

HOUTEN Wat begon als een Whatsappgroep in wijk de Mossen, opgestart door Jeroen Balk, is drie jaar later een begrip onder de naam Veilig Houten. Zelfs de gemeente merkte Jeroens tomeloze inzet op. ,,Waar ik voorheen via de wijkcoördinator contact had met de gemeente, heb ik sinds 2018 rechtstreeks contact met team Veiligheid. Daarbij is Veilig Houten opgenomen in de begroting", vertelt Jeroen trots.

Irene van Valen

AED'S Momenteel maakt Jeroen zich sterk voor AED's in heel Houten. Dat zijn apparaten waarbij iemand met een hartstilstand een elektrische schok toegediend krijgt, waardoor het hart weer gaat kloppen. Jeroen buigt zich nu over de locatiebepalingen, want een AED moet binnen zes minuten beschikbaar zijn. Dat komt neer op één AED per wijk. ,,Ook dat maakt Houten Veiliger", aldus Jeroen. ,,Naast aanschaf van de AED's is het belangrijk hulpverleners te hebben die kunnen reanimeren. Een volgende stap wordt het aanbieden van reanimatiecursussen."

 

TOP VIJF Afgelopen jaar nodigde de gemeente Jeroen uit om deel te nemen aan het allereerste congres voor landelijke Buurpreventie initiatieven. Jeroen hoopte te leren van andere plaatsen en hoe zij de buurtpreventie georganiseerd hebben, maar kwam er achter dat Houten juist diende als voorbeeld gemeente. ,,Houten staat in de top vijf als het gaat om goed georganiseerde Buurtpreventie Whatsapp groepen. Dit komt mede door de directe samenwerking van Veilig Houten met gemeente en politie."

 

TERUGBLIK Houten telt, inclusief 't Goy, Tull en 't Waal en Schalkwijk, 35 wijken waar één of twee beheerders de leiding hebben in een Whatsapp Alarmgroep en mogelijk chatgroep. Op dit moment staat de teller op 5300 aangesloten Houtenaren. Bij een minimale dekkingsgraad van 30% aangesloten wijkbewoners in een wijk, plaatst de gemeente een WhatsApp Buurtpreventie bord in de wijk. ,,Elf wijken hebben een bord. Ik verwacht er dit jaar acht bij. Afgelopen jaar hebben we ongeveer 10.000 flyers verspreid in de gemeente Houten en in wijken waar we dicht bij de 30% liggen spreek ik buurtbewoners aan met de vraag zich aan te melden via www.veilighouten.nl."

 

OEFENINGEN In 2018 vonden twee grote oefeningen plaats. De eerst op 28 maart 2018, waarbij Gemeente, Burgernet, Politie en de WhatsApp groepen samenwerkten. Op 30 november 2018 hielden we een oefening in samenwerking met alleen politie en de WhatsApp groepen. Wat vooral opviel was de goede samenwerking tussen buurtbewoners en politie. Mensen belden 112, meldden het in de Whatsapp groepen en gingen gewapend met hun telefoon naar buiten. Helaas belde in één wijk geen enkele buurtbewoner 112. Zij wilden voor eigen rechter spelen. De politie moest daar ingrijpen. Jeroen benadrukt: ,,Het is belangrijk op afstand te blijven en niet zelf in te grijpen; het gedrag van een verdachte is nooit vooraf te peilen."

 

DICHTERBIJ In samenwerking met de gemeente heeft Jeroen een promotietent aangeschaft. Dat betekent dat Veilig Houten dichter bij de bewoners komt. ,,Wij worden zichtbaarder op locaties bij evenementen en in de wijken, want we willen toch dat Houten nog Veiliger wordt? Dat kan alleen samen."