Veelbelovende resultaten proef afvalinzameling

In heel Houten verdwijnt per jaar per inwoner 190 kg restafval in de grijze kliko. In de proefwijk is die hoeveelheid gedaald naar 107 kg per jaar. Een afname van meer dan 40 procent. Het groenafval (inclusief etensresten) wordt in de proefwijken beter gescheiden dan in de rest van Houten. In de proefwijken is het groenafval 122 kg per inwoner per jaar. In de rest van Houten 87 kg. Ook hier een verschil van 40 procent.

De nieuwe PMD-kliko (voor plastic, metaal en drinkpakken) wordt goed gebruikt. In de Akkers en de Bermen worden tweeënhalf keer zoveel verpakkingen ingezameld als in de rest van Houten. De bewoners van de proefwijken ontvingen vorige week een attentie van de gemeente. Een bedankbrief en een tegoedbon voor iets lekkers bij de bakker

Half februari ontvangen de bewoners een enquêteformulier. De gemeente vraagt ze naar hun mening over de PMD-bak, het aanrechtbakje voor GFT-afval, en wat ze ervan vinden dat restafval niet twee- maar vierwekelijks wordt opgehaald. Op basis van hun reacties én de feitelijke resultaten van de proef neemt de gemeente dan een besluit over invoering in heel Houten. "Móchten we hiertoe besluiten, kan dat pas per 1 januari 2017. Tot die tijd lopen de huidige contracten met de inzamelaars", aldus Van Liere.

Geweigerd

Vijftien bewoners hebben de vierde kliko geweigerd.Dat is drie procent van de inwoners in de proefwijken. Deze mensen kunnen hun plastic, metaal en drinkpakken met zakken aanbieden. Bewoners van andere dan de proefwijken kunnen nu ook al PMD scheiden. Kan in de bekende Plastic Heroes zakken. Die worden op die manier nog niet opgehaald, dus bewoners moeten ze zelf inleveren op het afvalscheidingsstation.

Kosten en baten

De kosten wegen op tegen de baten. De kosten restafval verbranden: € 63,05 per ton. De kosten GFT vergisten: € 50,88 per ton. De opbrengst van plastic: € 817 per ton. De opbrengst van drankenkartons: € 398 per ton.(JvA)