• Henk Smith legt het nog eens uit.

    John van Amerongen

"Veel uit te leggen bij sloop"

HOUTEN Volgens Henk Smith hebben de Houtense politici heel wat uit te leggen als ze besluiten tot het ontmantelen van Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld. "Ik denk dat het invloed zal hebben op de verkiezingen." Smith heeft er echter een positief gevoel over. Hij verwacht niet dat het zover zal komen.

John van Amerongen

"Maar goed je moet de huid van de beer niet verkopen, voordat die geschoten is." Voor 91 procent van de invullers van de enquête voldoet Schoneveld als ontmoetingscentrum. Meer dan 1000 mensen vulden de vragen in. Voor Henk Smith, die als voorzitter van de klankbordgroep destijds betrokken was bij de ontwikkeling van Schoneveld, kwam toen naar voren dat het pand gelegenheid moest bieden tot ontmoeting. In zijn onderzoek naar het gebruik van Schoneveld komt duidelijk naar voren dat het voldoet als ontmoetingsplek. "Dat is met Lorech niet gelukt en dat is met de Vuurtoren niet gelukt." Dit zijn namen van locaties waar eerder allerlei activiteiten werden georganiseerd, voordat Schoneveld er was. De meeste van die activiteiten zijn toen uit die locaties naar Schoneveld gehaald.

Er zijn signalen dat er mensen zijn die een verband zien tussen dossier Schoneveld van de gemeente en dossier Honswijk. Smith zegt dat je dat absoluut los van elkaar moet zien. De beide zaken hebben verschillende functies. Honswijk recreatief en voor Houtenaren en mensen buiten Houten. Schoneveld meer als ontmoetingsplek en voor activiteiten voor Houtenaren. Sommigen denken dat geld dat bij Schoneveld met woningbouw verdiend wordt, naar Honswijk zou kunnen.

"Het kan voor 750.000", zo heeft Henk Smith over de reparatie van Schoneveld gezegd. "Al was het maar opdat ze er nog eens serieus naar zouden gaan kijken. De gemeente heeft om een raming gevraagd van de kosten. Maar als een raming zo hoog uitvalt dat je sloop gaat overwegen in plaats van reparatie dan ben je verkeerd bezig."

Ook de architect van het pand is bij het proces van ideeënontwikkeling over Schoneveld betrokken, zo vertelt Smith. Mogelijk kan het pand door inzet van zonnecellen energieneutraal worden als het gaat om de elektriciteit. Volgens de initiatiefnemer van de enquete, zijn er mooie oplossingen mogelijk met zonnecelleitjes en zonnecelfolie. Ook is het denkbaar dat inwoners deelnemen in de panelen en ze zo mede financieren en profiteren van de opbrengst. Dit is volgens hem alleen haalbaar wanneer de terugverdientijd rond de zes jaar ligt.

De gemeente is volgens hem serieus aan het beoordelen wat het echt zou moeten kosten en ook aan het kijken of zonnecellen op het pand te realiseren zijn. "Zij hebben contact met mij opgenomen. Dat doen ze niet als ze al voor zichzelf besloten hebben dat ze het gaan slopen."

Op donderdag 25 januari van 19.30 tot 21.00 uur is er in Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld een informatieavond. De resultaten van de enquête staan deze avond centraal.