• Sven Verbeek

Van Liere ziet nog kansen voor proef met windmolens

HOUTEN Wethouder van Liere ziet nog kansen om voor de windmolens tot een proef met een gewijzigd draairegime te komen. Hij zegt dat hem signalen van omwonenden hebben bereikt dat er bewoners zijn die alsnog in willen stemmen met zo'n proef. De gemeente Houten heeft afgelopen dinsdag 14 maart een brief gestuurd aan de gemeenteraadsleden en aan omwonenden van de windmolens die eerder ook betrokken waren bij het overleg van Eneco, de gemeente en omwonenden van de windmolens. De brief geeft informatie en legt de vraag voor of ze kunnen instemmen met de proef.

John van Amerongen

In het genoemde overleg bereikte men overeenstemming over het aanpakken en gaan wegnemen van de geconstateerde bromtoon en het plaatsen van uilenveren aan de wieken om geluidshinder te verminderen. Men bereikte toen geen overeenstemming over het starten van een proef met een verandering van het draairegime waarbij de standen van de rotorbladen ook worden aangepast. Eneco verwacht dat dit ook tot een aanzienlijke vermindering van de geluidsproductie zal leiden. Een groep bewoners sprak zich toen uit tegen de proef. Zij hielden liever vast aan wat er nu ligt aan afspraken. De bedoeling is om in de proefperiode geluidsmetingen te doen en een belevingsonderzoek uit te voeren. Van Liere zag toen geen ruimte om dat door te zetten. Nu ziet hij wel een kans en heeft de brief laten versturen. "Het ligt nu bij de partijen om mogelijk alsnog in te stemmen met zo'n proef", aldus Van Liere.

OMKEERBAAR Van Lieren benadrukte toen en ook nu dat de proef omkeerbaar is. Als de resultaten van de proef niet bevallen kan teruggekeerd worden naar het nu bestaande regime. Het college wil graag meewerken aan zo'n proef. Aanstaande dinsdag vindt in de gemeenteraad een interpellatiedebat over het windmolendossier plaats.