• Onder luid trompetgeschal werd de vlag gehesen.

    John van Amerongen

Van alles over water

In mei open voor het publiek

John van Amerongen

HOUTEN Wat is het belang van water? Hoe gebruiken we water en waarvoor? Hoe houden we droge voeten in Nederland? Deze en diverse andere vragen over water worden in de toekomst beantwoord in Waterfort Lunet aan de Snel dat vorige week donderdag voor genodigden geopend was. "Ja, we zijn er bijna. In mei gaan we open", zo zegt Wim Uijttewaal, voorzitter van Stichting Lunet aan de Snel die blij is dat het educatieve programma ondersteund wordt door Europese Leader subsidie.

Onder luid trompetgeschal werd vorige week donderdag de vlag op fort Lunet aan de Snel gehesen. Bewoners uit de directe omgeving, en mensen die op enigerlei wijze bijgedragen hebben aan de realisatie van de renovatie konden een kijkje nemen en zien dat de verbouwing al zo goed als gereed is en dat het fort "mooi opgeknapt is", zoals één van de genodigden zei.

Op Waterfort Lunet aan de Snel wordt in de toekomst van alles over water verteld. Van het water in de rivieren tot het water in de sloot en dat uit de kraan. Ook het regenwater wordt niet vergeten. Wim: "De inzet van water in de Nieuwe Hollandse Waterlinie komt aan bod, maar ook het watergebruik in de agrarische sector en het belang van water voor de natuur. Scholieren zullen in de toekomst op het fort veel leren over de waterhuishouding in Nederland. "Alles hangt met elkaar samen", zo zegt waterbouwkundige Wim die zeer enthousiast vertelt over het Waterfort en wat daar allemaal te zien zal zijn. Het educatieve programma op het fort wordt deels gefinancierd met Leadersubsidie. "Die maakt dat we het net even beter en mooier kunnen aanpakken."

Om Leadersubsidie te krijgen moet er ook cofinanciering zijn van overheden. In dit geval geven de gemeente Houten, de provincie Utrecht en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden ook subsidie aan het Waterfort. Maike van der Maat coördinatrice van Leader Utrecht Oost, benadrukt dat iedereen die denkt mogelijk in aanmerking te kunnen komen voor Leader subsidie zich gewoon bij haar moet melden. Zij helpt dan verder bij de beoordeling of het inderdaad mogelijk is Leader subsidie aan te vragen en helpt dan ook bij de verdere aanvraag. Leader is Europees subsidiegeld bestemd voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden. Maike: "Mensen denken vaak het is Europees geld, dat is erg ingewikkeld, maar daar help ik dan bij." Meer informatie op www.o-gen.nl/leader.

Het Waterfort ligt natuurlijk midden in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een gebied waar veel op het gebied van water te zien is en dat willen de initiatiefnemers van stichting Lunet aan de Snel er ook allemaal bij betrekken; onderdelen van de Hollandse Waterlinie tonen, maar ook de afvalwater- en drinkwaterhuishouding en de menselijke invloed op ons watersysteem zoals de stroming van de Lek en hoe we ons tegen hoogwater beschermen. Zie www.lunetaandesnel.nl