Uitnodiging van formateur: praat mee op 8 mei

UTRECHT De vijf politieke partijen die in de provincie Utrecht samen een coalitie willen vormen, hebben de afgelopen week voor het eerst gesproken over inhoudelijke onderwerpen zoals leefbaarheid, klimaat, energie, economie en de inrichting van de provincie. Formateur Bram van Ojik nodigt u uit om op 8 mei gericht mee te denken over de concept Strategische Agenda Coalitiebesprekingen.

Dit document wordt opgesteld op basis van de tot nu toe gevoerde gesprekken tussen Groenlinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie. Op 1 mei zal de Strategische Agenda Coalitiebesprekingen gereed zijn. U zult dit document dan onder meer via een link op deze pagina kunnen inzien.

De bijeenkomst op 8 mei heeft tot doel om perspectieven te verzamelen die als aanscherpende input dienen voor de onderhandelaars. Zij willen zich hiermee voeden voordat zij verder gaan met de besprekingen over het coalitieakkoord 2019-2023.

VIJF THEMA'S Uitgangspunt van de bijeenkomst is de concept-Agenda waarin 5 thema's centraal staan die als belangrijkste inhoudelijke opgaven voor de provincie worden gezien.

Verbetering kwaliteit leefomgeving

Energie en klimaat

Woningbouwopgave

Mobiliteitsopgave

Kwalitatieve economische ontwikkeling

Welke rol ziet u per thema voor de provincie weggelegd? En welke bijdrage mogen we van elkaar verwachten bij de verwezenlijking van de ambities? Deze bijeenkomst is het moment om uw perspectief in te brengen.

PROGRAMMA:

15.00 - 15.30 : Inloop & inschrijving 2 thema's meedenksessies

15.30 - 16.00 : Plenaire opening met o.a. een kort interview door moderator Yinske Silva met Huib van Essen (GroenLinks) namens de onderhandelaars

16.00 - 17.40 : 2 Meedenksessies van 40 minuten

17.40 - 18.00 : Plenaire wrap-up met o.a. een reflectie door Jan Jacob van Dijk (formateur) en een vooruitblik op de vervolgstappen

18.00 – 18.30  :  Borrel

AANMELDEN Wilt u hierbij aanwezig zijn? U kunt zich tot maandag 6 mei 17.00 uur aanmelden via https://formulieren.provincie-utrecht.nl/provincieutrecht1/EXT_AanmMeedenkenNieuweCollegeperiode.

Mocht u vragen hebben over de aanmelding kunt u terecht bij Robin van Gils, robin@cornelis-serveert.com.

Men streeft naar een gevarieerde mix van deelnemers die een divers geluid uit Provincie Utrecht presenteren. Daarom hanteert men de richtlijn maximaal 2 deelnemers per organisatie.