• Discussie tijdens inloopavond over Van Gorp

    Martin Monkel

Uitbreiding Van Gorp ter discussie

SCHALKWIJK Op 11 januari jl. is in De Wiese in Schalkwijk een inloopavond gehouden over de aanvraag van biologisch veevoederbedrijf Van Gorp. Met die vergunning wil het bedrijf zeven dagen per week en 24 uur per dag veevoer gaan produceren. Dit heeft inmiddels geleid tot vele protesten van inwoners uit Schalkwijk, met name vanwege de verwachte toename van de geluidsoverlast.

Martin Monkel

OPROEP In 't Groentje/Houtens Nieuws van vorige week stond een ingekomen brief van de heer Leeman uit Schalkwijk. Daarin roept hij de inwoners van Schalkwijk "op 11 januari door uw aanwezigheid te laten zien dat wij het niet eens zijn met de beoogde uitbreiding van de veevoederfabriek". De avond in De Wiese was het gezellig druk. Er was koffie, gelegenheid voor ontmoeting en de sfeer kan je omschrijven als gemoedelijk. Weliswaar ontstonden hier en daar discussies, maar dat is illustratief voor een dergelijke inloopavond.

INFORMATIE Er waren verschillende tafels, waar aanwezigen informatie konden krijgen en vragen konden stellen. De onderwerpen gingen onder meer over de mobiliteit, de handhaving en het bestemmingsplan, maar ook Van Gorp had een eigen plek waar mensen terecht konden.

Het veevoederbedrijf valt in de milieucategorie 4 terwijl in het bestemmingsplan in principe alleen bedrijven tot en met categorie 2 zijn toegestaan. Echter, het bedrijf van Van Gorp is in het plan "specifiek toegelaten". In het bestemmingsplan zijn geen voorwaarden opgenomen voor de (maximale) productie. Op grond hiervan kan de vergunning niet worden geweigerd. Het college kan het bestemmingsplan wel aanpassen, maar dat zou tot gevolg hebben "dat het veevoederbedrijf moet worden uitgeplaatst, en dat wordt een (zeer) kostbare zaak".

In gesprek met de heer van Engelen, adviseur bij Van Gorp, blijkt dat het bedrijf er alles aan wil doen om de gewenste uitbreiding in goede harmonie te laten plaatsvinden. "We willen mensen uitnodigen een keer in het bedrijf te komen kijken en we geven een informatiebulletin uit. Ook willen we de eventuele klachten zorgvuldig afhandelen".

Uit een rondje langs een aantal betrokken bewoners blijkt dat met name de directe aanwonenden en de bewoners langs de Provincialeweg (veel) overlast ervaren. En dan gaat het met name over het (vracht)verkeer. "Zo'n 50-60 per dag" wordt gezegd. "Er wordt veel te hard gereden en twee vrachtwagens kunnen elkaar nauwelijks passeren". "Het servies staat soms te trillen in de kast". "Het is levensgevaarlijk voor schoolgaande kinderen". Waarom fietsers dan niet het Overeind, vrij liggend en parallel aan de hoofdweg, gebruiken? "Je moet toch vaak eerst een stuk langs de Provinciale weg". De bewoners aan het begin van de Pothuizerweg hebben daarbij nog last van kerende vrachtwagens. "En ze staan vaak al voor 07.00 uur in de rij".

PROCES Het concept ontwerpvergunning ligt ter inzake en betrokkenen kunnen (opnieuw) hun 'zienswijze' kenbaar maken. De ingediende bezwaren worden door het college gewogen bij het afgeven van de vergunning.