• De uilenveren worden aangebracht.

    Marc van Leeuwen
  • De technicus van Vestas toont de uilenveren.

Uilenveren en massadempers voor geruisloos gedraai

Maandag zijn Eneco en Vestas begonnen met het aanbrengen van de zogenaamde uilenveren op de windmolens Deze high-tech oplossing zal een reductie tussen 1 en 3 decibel in het geproduceerde geruis opleveren.Aangezien decibellen in een logaritmische schaal worden uitgedrukt is dit aanzienlijk. De komende maanden zal mede door een belevingsonderzoek onder aanwonenden worden gekeken of dit het gewenste resultaat oplevert.

De kunststof lamellen die 'uílenveren' worden genoemd worden op de buitenste zeventien meter van de wieken geplakt. Dat is nog niet de helft van een wiek, maar is wel het deel van de wiek dat de hoogste snelheid heeft en daarom de grootste luchtwervelingen veroorzaakt. En dus ook het meeste geruis produceert. De stroken met de lamellen worden met een zeer sterke zelfklevende laag op de wieken aangebracht en de bovenwindse rand wordt afgekit om een vloeiende overgang te creëren. Naar de tip van de wieken, die de experts 'bladen' noemen, worden de stroken smaller. Er wordt de komende dagen nog aan de molens gewerkt, voor zover het weer dat toelaat. Maar vanwege veiligheidsmaatregelen is het terrein zelf niet toegankelijk. Vanaf de weg langs het Amsterdam-Rijnkanaal is het werk echter goed te volgen.

Het plaatsen van de uilenveren is slechts één van de maatregelen die wordt genomen om tegemoet te komen aan de voortdurende klachten over geluidsoverlast van aanwonenden. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat de bromtoon wordt veroorzaakt door een tandwiel in wat je de 'versnellingsbak' van de molen zou kunnen noemen. Eneco heeft een ontwerp laten maken voor een massademper om de hinder van de bromtoon op te lossen. Het ontwerp ligt ter goedkeuring bij de fabrikant van de windmolens. Na goedkeuring duurt het nog ongeveer twee maanden tot de massademper geïnstalleerd kan worden. Het plaatsen van de uilenveren en het oplossen van de bromtoon zullen voor direct omwonenden een belangrijke verbetering zijn ten opzichte van de huidige situatie. De gemeente verstrekt aan de Universiteit Utrecht de opdracht om na het implementeren van de genoemde maatregelen, opnieuw een belevingsonderzoek te doen onder direct omwonenden om te zien hoe de maatregelen worden ervaren.

Er hebben inmiddels diverse rechtszittingen plaatsgevonden naar aanleiding van bezwaarschriften tegen de acties van de gemeente die echter niet voor iedereen tot een bevredigende uitspraak leidden. De gemeente heeft daarom  op verzoek van de Rechtbank te Den Haag en de Raad van State mr. Hermine van den Hoek gevraagd om als onafhankelijke derde, als mediator, te verkennen of de direct omwonenden bereid zijn om hun verdeeldheid en impasse rondom een proefperiode met een aangepast draaiprogramma te doorbreken. Hiermee geeft de gemeente gevolg aan het geluid dat de eerdere mediation een vervolg moet krijgen. Het overleg met de bewoners moet vóór de zomer worden afgerond, zodat, mocht het uitmonden in groen licht voor een proefperiode met een ander draaiprogramma, Eneco en de gemeente de tijd hebben om in de zomer de proef in te richten en in de herfst (qua wind de beste periode hiervoor) de proef te kunnen doen.

De gemeente wil eindelijk  sluiting van het dossier windpark. Hiervoor zijn er twee momenten in beeld en ook niet meer dan die twee: 1. De bewoners hebben voor de zomer overeenstemming bereikt dat er toch een proef wordt gedaan met een ander draaiprogramma. Deze proef loopt in de herfst en wordt afgerond met een conclusie op basis van een belevingsonderzoek een geluidsmeting. Conclusie kan zijn dat terug wordt gegaan naar het oude draaiprogramma of dat een nieuw draaiprogramma wordt ingevoerd. Met beide conclusies is eind 2017 het dossier windpark gesloten.2. De bewoners hebben voor de zomer géén overeenstemming bereikt over een proef met een ander draaiprogramma. Dan komt er géén proef, blijft het huidige draaiprogramma overeind en is voor de zomer het dossier windpark gesloten.

Label:

Windmolens