• Een Sprinter op station Houten-Castellum

    John van Amerongen

Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen ter inzage

HOUTEN De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft het tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen vastgesteld op 9 december 2017 (en bekendgemaakt in de Staatscourant van 19 december 2017). Dit tracébesluit omvat de noodzakelijke aanpassingen aan de sporen en het station in Geldermalsen (het projectgebied) om de uitbreiding van het aantal sprinters mogelijk te maken.

Daarnaast is het bedoeld om de robuustheid van de railinfrastructuur en de betrouwbaarheid van de dienstregeling te verhogen. De effecten van het project zijn ook onderzocht voor het spoortracé tussen Utrecht en Geldermalsen waaraan Houten ligt met station Houten en station Houten Castellum.

Alle documenten staan op www.platformparticipatie.nl/spooromgeving-geldermalsen. De stukken liggen tot en met 30 januari 2018 ook ter inzage in het gemeentehuis van Houten.