• Hervormde kerk op de Brink in Schalkwijk gezien vanaf het kerkhof naast de kerk.

    John van Amerongen
  • De Nederlands Hervormde Kerk op de Brink in Schalkwijk.

    John van Amerongen

Toren Hervormde kerk in Schalkwijk wordt gerenoveerd

SCHALKWIJK De toren van de Hervormde kerk op de Brink in Schalkwijk krijgt dit voorjaar een flinke opknapbeurt. Er komt onder andere een nieuwe houten constructie van de torenspits. Verder worden de leien dakbedekking en het voegwerk van de zuid-westgevel vervangen.

De gemeente Houten die de opdrachtgever is van de werkzaamheden, laat weten dat het werk in de week van 13 maart begint met de bouw van een steiger. Naar verwachting loopt de renovatie door tot begin juni. Tijdens het werk is het bouwterrein afgezet met hekken.

Monumentenwacht Utrecht begeleidt de werkzaamheden in samenwerking met de gemeente. Hoofdaannemer is bouwbedrijf Van Grootheest uit Ede. De leidekkers van Jobse uit Middelburg verzorgen het leiwerk.

AANVOER STEIGERMATERIAAL Op 2 maart en op 8 maart wordt steigermateriaal met vrachtwagens aangevoerd. Dit kan op de Brink leiden tot enige verkeershinder. Direct omwonenden hebben hier een brief van de gemeente over gekregen.

Op de website van de gemeente is meer informatie over de werkzaamheden van de Hervormde kerk op de Brink in Schalkwijk te vinden. https://www.houten.nl/…/…/artikel/renovatie-kerktoren-brink/