• Henk Smith bij Cultuurcentrum Schoneveld

    John van Amerongen

Toelichting op enquête over Schoneveld

HOUTEN Op donderdag 25 januari van 19.30 tot 21.00 uur is er in Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld een informatieavond. De resultaten van de  enquête staan deze avond centraal. Henk Smith wil graag nog voor 9 januari een en ander toelichten over de enquête. Naar verwachting spreekt het college op 9 januari over Schoneveld. Lees volgende week woensdag meer in de papieren krant 't Groentje, Houtens Nieuws en hier op Houtens Nieuws.nl

Er is een enquête onder inwoners van Houten gehouden naar het draagvlak voor de huidige functies van het gebouw. Het rapport is geschreven door Henk Smith, voormalig voorzitter van de bewoners-klankbordgroep van Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld, die betrokken was bij de ontwikkeling van het gebouw. Circa 59% vindt de meerwaarde van Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld het ontmoeten met andere mensen. Circa 22% vindt de meerwaarde de centrale locatie in Houten Zuid. Circa 14% vindt de meerwaarde in de uitstraling van het gebouw. Circa 5% vindt Schoneveld geen meerwaarde hebben.

Verder werd ook onderzocht of er draagvlak is voor het idee om het gebouw te verduurzamen door zonnecellen op het dak te plaatsen. 51% heeft daar geen belangstelling voor. 21% vindt het wel een goed idee. Ook is er een inventarisatie gemaakt waaruit blijkt dat het gebouw veel gebruik wordt. Het rapport kunt u inzien via: www.vanhoutenenco.nl/rapport-schoneveld.