Timon Ontmoetingsdag

'Betekenisvol Leven'

Bij Woongroep Hollandsspoor Zuid is er van 13.30 - 14. 00 uur een programma op basis van het thema 'Betekenisvol Leven'.

Tijdens het programma delen vrijwilligers, hulpverleners en jongeren van Timon hun ervaringen. Het biedt bezoekers de gelegenheid om te ontdekken wat zij voor kwetsbare jongeren kunnen betekenen en hoe deze jongeren hun leven betekenis kunnen geven. Ook is er aandacht voor het werk van Timon in de regio Utrecht.

Timon helpt

Timon is er voor tieners, (jong)volwassenen en gezinnen die worstelen met forse problematiek. Kwetsbare jongeren die in de criminaliteit dreigen te belanden, tienermoeders, jongens en meiden die niet meer thuis kunnen wonen vanwege de problemen van hun ouders - zij kloppen aan bij Timon. Timon biedt professionele hulp gemotiveerd en geïnspireerd door de christelijke levensovertuiging.

Goede buren en maatjes

Timon streeft ernaar de jongeren die zij begeleidt zoveel mogelijk te verbinden met het 'gewone leven'. Dat gebeurt met name door vrijwilligers in te zetten als goede buur of maatje, naast het werk van professionals. De kracht van de inzet van vrijwilligers bij Timon is dat zij zich duurzaam verbinden aan de jongeren die tijdelijk bij Timon wonen. Vaak zien we dat het contact voortduurt na uitstroom. Jongeren leren op deze manier zelfstandigheid vanuit verbondenheid met anderen.