• Actiegroep Geen Windpark Goyerbrug

    Kuun Jenniskens

Teleurstelling op publieke tribune over windmolens

WIJK BIJ DUURSTEDE  Een overvolle publieke tribune in de raadszaal van Wijk bij Duurstede, heeft met veel gegrom en teleurstelling aangehoord dat er juridisch weinig te halen is om windpark Goyerbrug tegen te houden. Zowel de Electriciteitswet, als de Provinciale Structuurvisie maken dit windpark mogelijk. Ook al zal zou de gemeente Houten nee zeggen, dan nog zegt de provincie ja - zo zei gedeputeerde Pim van den Berg. De provincie moet namelijk 65,5 megawatt alternatieve energie opwekken, en met die doelstelling is zij pas op de helft.

door Kuun Jenniskens

Bewoners, die zich verenigd hebben in actiegroep GEEN windpark Goyerbrug, waren in actie t-shirts aanwezig. Voorafgaand aan de vergadering maakte de groep een foto in de raadszaal. Tijdens de uitleg van de provincie lieten zij zich meermalen negatief uit. Zeker toen zij hoorden dat hun mening er in feite niet toe doet.

WijkNU kon op veel applaus rekenen vanaf de tribune toen Smits zei: ,,Er is ook nog een gewone burger, die subsidie moet opbrengen voor een paar stromannen die met de winst weglopen." D66 kon rekenen op veel boegeroep, omdat Gnodde inbracht dat D66 op Wijks grondgebied in lijn met de Houtense windmolens, twee windturbines langs het kanaal willen hebben.

Later leest u op WijksNieuws.nl een uitgebreider verslag van deze bijeenkomst.