Tegengestelde belangen aan de basis van Woonvisie

Sociaal bouwen voor starters en ouderen, of bouwen om financiën op orde houden?

De gemeente is al maanden in gesprek met verschillende partijen zoals makelaars, woningcorporatie Viveste, de ouderenbonden en huurders. Al deze partijen waren aanwezig. De zaal werd aan het begin van de avond ook deels gevuld met deelnemers aan de videowedstrijd 'Wonen in Houten', van Omroep Houten. Daarvan werden deze avond de winnaars bekend gemaakt.

In de categorie jeugd wonnen Irene Wolfis en Melissa van Tuil (beiden 14 jaar) de prijs met hun video over hoe zij zichzelf zagen wonen over 15 jaar. Hun plannen waren helder en ambitieus, met zwembad in de tuin, grenzend aan een weiland en een bos en een meer in de buurt. Ook ruimte voor een cavia, kledingkast en twee badkamers behoorde tot de vereisten. In de categorie volwassenen won Jop de Jong de prijs, als vertegenwoordiger van Vereniging Ecowijk Houten. De toekomstige bewoners van deze duurzame wijk maakten samen een video over hun wensen en ambities voor hun nieuwe wijk, waar op dit moment gebouwd wordt.

Keuzes

De videowedstrijd was een mooie inleiding op het debat dat erna kwam. Wat wil Houten? Willen we alles op alles zetten om de rijke gemeente te blijven die we nu zijn en vooral woningen bouwen die goed verkocht kunnen worden, of willen we voldoen aan de hoge vraag aan sociale en goedkope woningen, om ook kwetsbare groepen zoals jongeren, ouderen en mensen met een smalle beurs een plek te bieden in Houten?

Namens de gemeente sprak Cees Strooper, als een van de opstellers van de Woonvisie 2025. Hij kwam met het woonbehoefteonderzoek, waar uitkwam dat er in de komende tien jaar 2.000 woningen gebouwd moeten worden om aan de vraag te voldoen. Strooper: "Zeker is dat niet al deze woningen binnen de Rondweg gebouwd kunnen worden." Daarmee werd het eerste heilige huisje aangeraakt. Bouwen buiten de Rondweg, daar had lang niet iedereen in de zaal had problemen mee: liever dat dan hoogbouw, was de tendens.

Vergrijzing

Een belangrijke ontwikkeling in de komende jaren is de voortzettende vergrijzing, eerst in Houten-Noord, daarna ook in Houten-Zuid. Er zal meer behoefte zijn aan appartementen, minder aan eengezinswoningen. Toch is er volgens Strooper ook de verwachting dat ouderen langer in hun grote woning blijven wonen, wat de vernieuwing en doorstroming in de wijken vertraagt.

Een belangrijk punt, dat vaak werd aangehaald tijdens de discussie, was de jongerenhuisvesting. Jongeren trekken weg uit Houten. Niet omdat het ze niet bevalt, maar simpelweg omdat de wachtlijst voor een betaalbare woning gemiddeld 13 jaar is. Koen Dekkers is 25 jaar en vindt het onbegrijpelijk dat makelaars toch weer spreken over het bouwen van eengezinswoningen. "Ik sta al zeven jaar ingeschreven en kan nog nergens terecht. Het is toch te gek voor woorden dat er nu weer eengezinswoningen bij gaan komen."

Sociaal

Over sociale huurwoningen zei Frans Josef Snoeks, directeur van woningcorporatie Viveste, dat er in de komende tien jaar zeker 2.300 woningen bijgebouwd moeten worden. "We kunnen best binnen de Rondweg bouwen, als die gewoon een stukje omgelegd wordt. We kunnen makkelijk de bocht afsnijden, wat mij betreft. Iedereen heeft recht op een huis en op de regie over zijn eigen leven. Maar de wachttijd is nu dramatisch lang. De gemeente is ook steeds meer verantwoordelijk voor de kwetsbare inwoners en moet nu ingrijpen en niet alles aan de markt overlaten. Ook de bibliotheek kan makkelijk omgebouwd worden. De gemeente moet durven kaders los te laten."

Strooper en ook wethouder Jocko Rensen van volkshuisvesting benadrukten in deze discussie de financiële belangen van de gemeente. Rensen: "Het is complexe materie. Het gaat heel vaak over geld. We hebben als gemeente geen bakken met geld over en we moeten onze financiële positie op peil houden."

De gemeente gaat nu werken aan de Woonvisie 2025 en zal deze eind 2015 ter bespreking en vaststelling naar de raad sturen. (AC)