• Amanda van Putten, Ko van Bentum en Anneke Schaap zijn de initiatiefnemers van Licht in Herinnering.

    John van Amerongen

Talrijke lichtjes op de graven

HOUTEN Flakkerende lichtjes in het duister op de graven. Dat zal een mooi gezicht zijn op 10 december. Honderd lichtjes, misschien wel honderdvijftig, op de graven en bij het monument op het strooiveld van de begraafplaats Oud Wulven. Het zullen speciale kaarsen zijn die enige bescherming bieden tegen de wind.

John van Amerongen

Zondag 10 december wordt van 15.00 tot 17.00 uur voor de eerste keer ´Licht in Herinnering´ gehouden op begraafplaats Oud Wulven aan de Oud Wulfseweg in Houten. Samen met familie en vrienden een kaarsje branden om de herinneringen aan een dierbare levend te houden. De middag is vrij toegankelijk voor iedereen (geen aanmelding nodig): jong en oud en ongeacht geloof of levensbeschouwing. Dus ook voor nabestaanden van wie de dierbaren ergens anders begraven of gecremeerd zijn. Deze mensen kunnen hun lichtje plaatsen bij het monument bij het strooiveld op de begraafplaats.

JAARLIJKS ,,We willen het jaarlijks gaan doen. Elk jaar op de tweede zondag van de maand december, op wereldlichtjesdag", vertelt Anneke Schaap, één van de initiatiefnemers. Op deze dag wordt op de hele wereld aan overleden kinderen gedacht. ´Licht in herinnering´ is echter niet alleen voor kinderen, maar richt zich op het gedenken en herinneringen aan alle overledenen die mensen willen gedenken.

,,Katholieken doen dat tijdens Allerzielen, maar voor de andere mensen is er eigenlijk niks. Ik had het idee al een lange tijd. Ik vind gedenken en herinnering ook heel belangrijk", zegt Anneke, die daar in haar werk als uitvaartverzorger veel mee te maken krijgt. ,,In andere plaatsen in Nederland wordt zoiets al langer georganiseerd."

Samen met Ko van Bentum en Amanda van Putten heeft ze er werk van gemaakt. Ko, de beheerder van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Houten, heeft geregeld dat er toestemming kwam van de gemeente. ,,Ik vind het ook mooi, zo op die manier gedenken. Mooi dat mensen daarvoor naar de begraafplaats komen."

Het drietal verwacht honderd tot honderdvijftig personen. ,,Ik ben altijd bezig met herinneringen. Ik heb ook veel mensen verloren. Het is mooi zo'n kaarsje bij het graf. Ik heb wat met kaarsjes. Ik brand thuis ook kaarsjes als herinnering", vertelt Anneke.

PLUSBUS Voor bewoners van het Haltna Huis en de Loericker Stee komt er in deze woonzorgcomplexen een intekenlijst om opgehaald te worden door de Plusbus. De Plusbus brengt ze uiteraard ook weer terug.

NAMEN OVERLEDENEN Een koor zorgt voor de muzikale omlijsting op zondagmiddag 10 december. Om 15.00 uur is de ontvangst met een warm drankje met appelkoek. Om 15.30 uur worden de mensen welkom geheten.

Vanaf 16.00 uur is er een moment van stilte en worden de namen van overledenen genoemd en de kaarsen aangestoken. Om 16.30 uur worden dan de kaarsen naar het graf of de gedenkplaats op de begraafplaats gebracht.