• Le Noble

SUEZ en de kliko

HOUTEN Gemeente Houten heeft vanaf 1 januari 2019, samen met 5 andere gemeenten, een overeenkomst gesloten met afvalverwerker SUEZ. De maximaal toegestane termijnverlenging van de samenwerking met de voormalige afvalverwerker Renewi was verlopen. Er verschijnen daarom nieuwe kraakperswagens, vuilniswagens, in het straatbeeld.

AANBESTEDING De afgelopen 8 jaar leegde Renewi de grijze kliko's in Houten. Dit is de maximale termijn voor een aanbesteding. De gemeente moet zich bij het inkopen van diensten, leveringen en werken, houden aan (Europese) aanbestedingsregels. Daarnaast heeft de gemeente zelf beleid dat in zet op maatschappelijk verantwoord inkopen met oog voor duurzaam en sociaal ondernemen. De keuze voor SUEZ kwam tot stand door een puntensysteem. Alhoewel de prijs hoger ligt dan voorgaande verwerker legt Houten de nadruk op duurzaam ondernemen en social return. SUEZ verzamelt vanaf nu het afval van de grijze, de groene én de oranje kliko.

NIEUWE ARBEIDSPLAATSEN Omdat SUEZ in deze aanbesteding tegelijkertijd samenwerking aangaat met nóg 5 andere gemeenten (De Bilt, Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Wijk bij Duurstede en Eemnes) ontstaan er 50 nieuwe arbeidsplaatsen voor chauffeurs en beladers. Deze ontwikkeling -samen met de focus op duurzaamheid- weegt zwaar mee bij de keuze voor SUEZ. Want door deze uitbreiding van portefeuille schaft SUEZ 14 duurzame kraakperswagens aan.

LNG Deze nieuwe kraakperswagens rijden op LNG, een brandstof die een stuk schoner is dan diesel. LNG is een vloeistof met zeer lage temperatuur. Naast het feit dat LNG heel koud is, heeft het ook een enorme dichtheid. Onder normale druk is LNG ruwweg 600 keer kleiner dan normaal aardgas. Hierdoor is het goedkoper en efficiënter om op te slaan of te vervoeren.

INZAMELSCHEMA Door deze samenwerking is het onvermijdelijk dat er een wijziging plaats vindt in het ophaalschema. Vanaf nu zal de grijze kliko, om de vier weken, in heel Houten op dinsdag (vanaf 22 januari) worden geleegd en de GFT en de PMD kliko om de beurt op donderdag. Zie hiervoor ook de Digitale Afvalwijzer.

FREQUENTIE De gemeente kiest niet voor een frequentere 'grijze kliko-dag'. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat er vanuit de bewoners tevredenheid is geuit over de afvalverwerking en dat de algehele opinie is dat één keer per maand voor de grijze kliko voldoende is. Daar komt nog bij dat inwoners op deze manier min of meer gedwongen worden (daar waar zij dat nog niet doen) kritisch naar hun 'scheidingsgedrag' te kijken. Het draagt bij aan de bewustwording van de hoeveelheid afval. De woordvoerder geeft wel aan dat er in bepaalde gevallen altijd een uitzondering kan worden gemaakt. Voor speciale gevallen is er overleg mogelijk met de gemeente.

,,Volgende stap is om naar oplossingen te zoeken voor afvalscheiding voor appartementencomplexen", aldus de gemeente. ,,Papier kan ondergronds verzameld worden, GFT echter niet. Dat moet bovengronds". Er vindt dit jaar een pilot plaats in de nieuwbouw. De exacte locatie en plaats is hiervoor nog niet bekend. Men is ook nog op zoek naar een (schone) passende 'verzamelcontainer'.