Streekplatform: podium voor ideeën uit de streek

ODIJK Op donderdag 17 november vindt de wintereditie van het Streekplatform Kromme Rijnstreek plaats. Tijdens deze netwerkbijeenkomst, die wordt georganiseerd door gebiedscoöperatie O-gen, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en LEADER, staan "initiatieven van onderaf" centraal. Inwoners van de Kromme Rijnstreek en Heuvelrug die blauwe burgerinitiatieven (water-ideeën) hebben of vernieuwende ideeën over recreatie, voedsel, educatie, duurzame energie of 'zorg voor elkaar', krijgen deze avond de gelegenheid om hun idee te presenteren en kunnen gericht op zoek partners voor hun initiatief.

LEADER is een Europees programma voor Plattelandsontwikkeling. Een belangrijk doel is het stimuleren van samenwerking tussen stad en platteland, met name rondom de thema's voedsel (afstemmen vraag vanuit stedelijk gebied met aanbod van lokaal geproduceerd voedsel), educatie (over natuur en landschap en productie van voedsel) of recreatie (zichtbaar maken van het recreatie-aanbod op het platteland richting de stedelijke gebieden). Ook voor innovatieve projecten op het gebied van het opwekken, opslaan en gebruik van duurzame energie of maatschappelijke projecten die een oplossing bieden voor de zorg voor elkaar, kan vanuit LEADER ondersteuning worden gegeven. Kijk voor meer informatie over de thema's en de voorwaarden op www.o-gen.nl/leader. Tijdens het Streekplatform kunnen initiatiefnemers hun idee over een of meer van bovenstaande thema's presenteren in een pitch van 2 minuten en vervolgens met elkaar in gesprek. Zo is het mogelijk om feedback op uw plannen te krijgen, maar ook partners te zoeken of aansluiting bij andere initiatieven.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt op dit moment een subsidieregeling uit voor 'blauwe burgerinitiatieven'. Het gaat om kleinschalige initiatieven die het waterbewustzijn van mensen in het gebied van De Stichtse Rijnlanden vergroten, de kwaliteit van het water in sloten en singels verbeteren of het watersysteem beter bestand maken tegen klimaatverandering. Tijdens het Streekplatform licht hoogheemraad Guus Beugelink alvast een tipje van de sluier op en kunt u uw initiatief alvast 'in de week leggen'. Ook kunt u in gesprek over diverse waterprojecten waar het waterschap en andere partijen in de regio mee bezig zijn of mee aan de slag gaan.

Een van die waterprojecten is het project van Mewis Breij. Hij heeft het initiatief genomen om een "Drie-gemeenten-kanoroute" te ontwikkelen over de Kromme Rijn, Langbroeker-wetering, Cothergrift en Melkwegwetering in de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Mensen die willen meedenken of participeren in dit project, kunnen tijdens het Streekplatform in gesprek met de initiatiefnemer.

Heeft u zelf een idee of bent u benieuwd welke ideeën anderen in de streek hebben? Dan bent u van harte welkom op het Streekplatform op donderdagavond 17 november 2016 in Paviljoen Buiten, Singel 40A in Odijk. Aanvang 19.30 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via email: secretariaat@o-gen.nl