Stichting Vuylcop zoekt nieuwe bestemming voor toren

In 1969 kocht geboren en getogen Schalwijker Bernard Heijman de Vuylcop. Hij ging met veel liefde aan de slag om de toren te restaureren en deze geschikt te maken voor bewoning. Hij maakte zelf het plan en de tekeningen en op zijn aanwijzingen werd aan de restauratie gewerkt. Bernard Heijman had uitgesproken ideeën over de restauratie en dit leidde nog wel eens tot discussie met andere betrokkenen. Dan verschilde men van mening over hoe iets wel of niet zou moeten. Zo ligt er nu leisteen op het dak van de toren zoals Bernard wilde. Sommigen waren van mening dat er dakpannen op zouden moeten liggen die hij er afgehaald had. De bestuurder van de stichting gespecialiseerd in bouwkunde zegt in dat verband. Oorspronkelijk zal er wel leisteen op de toren gelegen hebben en ook geeft hij aan dat de toren al heel oud is. Naar welk verleden restaureer je dan? Daar kan ook over gediscussieerd worden. In een rondleiding door de toren is goed te zien dat Heijman bij het restaureren graag de sporen uit het verleden in het gebouw zichtbaar maakte. Zo maakte hij een schietgat aan de binnen kant zichtbaar terwijl het aan de buiten kant dicht zit. Hij maakt de oude stookplaats zichtbaar achter een glasplaat. Ook het pleisterwerk werd van de toren verwijderd omdat zo veel meer van de historie van het gebouw te zien is. Omdat hij meer licht in de toren wild hebben maakte hij ramen waar vroeger ramen geweest waren. Bernard Heijman besloot het wijken der muren tegen te gaan door trekstangen te plaatsen. De stangen lopen door de toren verborgen tussen de vloeren. Toen was er veel discussie over of dat zo moest. Tegenwoordig is algemeen geaccepteerd in restauratieland dat dat de goede manier is.

Vuylcop

De woontoren Vuylcop is in de 14e eeuw gebouwd. Vermoedelijk rond het jaar 1300, maar zekerheid is hier niet over. De funderingen zouden uit de 13e eeuw kunnen zijn. De toren is gebouwd op een hoger stukje grond (Vuylkoop stroomrug) in de ontginningsgebieden van Tull en 't Waal en Schalkwijk. Vuylcop is een woontoren van 7 bij 10 meter. De rechthoekige toren bestaat uit een bovengrondse kelder, met daarop twee verdiepingen en een zolder onder een zadeldak. Rond de toren is een gracht. In de loop van de eeuwen veranderde de woontoren van uiterlijk en werd het een kasteel. Er verschenen torens en een toegangsbrug over de gracht. Vuylcop had ook een omgrachte voorburcht, waarop een hofstede en bijgebouwen stonden. Wanneer dit precies gebeurde is onduidelijk, maar in 1538 werd Vuylcop als riddermatig erkend. Een teken dat het een serieus kasteel is. Later is dat allemaal weer verdwenen en nu staat alleen de toren en een boerderij nog. De boerderij zal op 13 september ook te bezichtigen zijn.

Stichting Vuylcop

"Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel het behoud en beheer van bouwkundige monumenten van hoge cultuurhistorische waarde in de gemeente Houten. Het bouwkundig monument dat de stichting ondertussen heeft verworven om het voor de toekomst te behouden is de woontoren van Ridderhofstad Vuylcop te Schalkwijk, gemeente Houten." De stichting kan financiële steun geven uit haar vermogen, maar streeft er ook naar niet te veel in teren op haar vermogen. De stichting zoekt nog naar een nieuwe bestemming van de toren. Ze verwacht er eind 2015 uit te zijn. Interesse om als vrijwilliger, bijvoorbeeld in de tuin wat te doen of om onderhouds werk te verrichten? Zoek dan contact via http://www.stichtingvuylcop.nl/ of volg de stichting op Twitter via @StVuylcop(JvA)