• EnergieRijk Houten

Stichting EnergieRijk Houten opgericht

HOUTEN Op 7 december j.l. is Stichting EnergieRijk Houten opgericht. Deze stichting wil duurzaamheid in de gemeente Houten bevorderen door middel van energiebesparing, duurzame energie-opwekking en andere milieuvriendelijke acties.

Het inwonersinitiatief Energierijk Houten wil inwoners van de gemeente Houten met informatie en diensten ondersteunen in het verduurzamen van hun woning. De ambitie van EnergieRijk Houten is om zoveel mogelijk woningen versneld energieneutraal en aardgasvrij te maken op weg naar 2040. Energierijk Houten ondersteunt lokale initiatieven en vrijwilligers die in de eigen wijk aan de slag willen. Er wordt samengewerkt met al bestaande initiatieven en voortgebouwd op hun kennis en ervaring.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Bart Verhagen (voorzitter), Mirjam Tielen (secretaris) en Martine Roza-Molenschot. Alle drie zijn zij vanuit hun persoonlijke en professionele achtergrond betrokken bij het samenwerken aan een duurzame gemeente Houten. Katrin Larsen en Rens de Man zijn de initiatiefnemers van EnergieRijk Houten en coördineren de verschillende activiteiten.

Op 13 november jl. vond al een eerste bijeenkomst plaats voor geïnteresseerde vrijwilligers die graag in actie willen komen om succesvolle initiatieven verder uit te rollen (warmtescan-en cv-optimalisatieteams, energieambassadeurs, energievoorbeeldwoningenproject, informatieavonden over isolatie, besparing etc.) en nieuwe initiatieven op te starten.

De rest van het jaar zal gebruikt worden om een en ander vorm te geven, zodat begin 2019 gestart kan worden met allerlei activiteiten. Hierover zal regelmatig bericht worden via de diverse (social)media.

MEEWERKEN Wil je meer weten, meehelpen of meedenken? Mail naar info@energierijkhouten.nl