• Houten - 16 september 2014. Sportavond SSRH
    Foto: Hans Geerlings

Sportgala 2014: SSRH sport-initiatief 2014 en steun S-sport

"De ontstaansgeschiedenis van SSRH gaat terug naar de beginperiode van de groei van Houten. Een aantal inwoners, waaronder John Linnenbank, heeft het initiatief genomen om sportinstuiven te organiseren in de toen nog te openen en inmiddels afgebroken sporthal De Spil", vertelt Rijk-Jan Copier, secretaris van SSRH. Tegenwoordig ontplooit de stichting haar activiteiten in sporthal Den Oord. "Het idee was om inwoners op een laagdrempelige manier met elkaar kennis te laten maken en te laten sporten zonder verplichtingen. Deelnemers betaalden per keer een gering bedrag om mee te doen." Juryrapport: "Een avondje sporten, onder begeleiding van een gekwalificeerde sportleider, wordt afgesloten met een frisdrankje. De jury is enthousiast over het sociale aspect en het laagdrempelige aanbod om mensen in beweging te krijgen."

Bloeiende organisatie

Rijk-Jan: "In 1986, 1987 is gekozen om het initiatief in een stichting te gieten." Na bezuinigingen werd subsidie van de gemeente geschrapt en maakte SSRH op een veel kleinere schaal en nu zonder kinderactiviteiten een 'doorstart' alleen voor volwassenen onder de bezielende leiding van twee vrijwilligers. Langzamerhand is dit weer uitgegroeid tot wat sportieve recreatie nu is; een bloeiende organisatie met enthousiaste vrijwilligers en een sportaanbod voor 'iedereen' tegen een bescheiden bijdrage. De (gediplomeerde) sportleiders zetten zich al jaren belangeloos in voor de stichting. Belangrijk uitgangspunt is dat het sportaanbod voor 'iedereen' is, laagdrempelig, sociaal en gevarieerd. Alle deelnemers komen aan bod in een goede en gezellige sfeer met respect voor elkaar. "Vind je volleybal leuk, maar heb je niet het postuur van 'de lange mannen'? Geen punt. Vind je voetbal leuk, maar ben je geen Messi? Geen punt. Vind je hockey leuk, maar ben je geen Naomi van As? Geen punt. Iedereen doet mee op zijn of haar niveau." Op de website www.ssrh.nl kunnen belangstellenden een nog beter beeld krijgen van de sportieve activiteiten. Geïnteresseerden kunnen SSRH benaderen via de website of rechtstreeks middels info@ssrh.nl.

Rotaryclub Castellum steunt S-sport

Rotaryclub Houten Castellum is een Houtense serviceclub waarvan de leden graag een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen, zowel internationaal als plaatselijk. Hun specifieke missie is de ondersteuning van het 'Kind in Ontwikkeling'. Daarbij ligt de nadruk op steun voor kinderen die dat echt nodig hebben omdat ze dat elders niet goed kunnen vinden en waarvoor geen andere hulpbronnen aanwezig zijn. S-sport, de S staat voor speciaal, past erg goed bij deze doelstellingen. Er blijkt binnen deze categorie een grote groep mensen te bestaan die veel baat zou hebben bij sportactiviteiten. Samen met Sportpunt Houten kijkt Rotaryclub Houten Castellum al een paar jaar hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de S-sport in Houten.

Uitreiking sportgala

Nanning van der Hoop van Rotaryclub Houten Castellum: "Gelukkig zijn er elk jaar weer initiatieven in de Houtense sport om voor deze groep wat op te zetten. Ook dit jaar ontvingen we weer een goede aanvraag voor ondersteuning die uitstekend aan onze criteria voldoet. Voetbalclub Delta Sports had al een S-sport team, inmiddels zijn dat er twee, waarvan één specifiek op de jeugd is gericht. Zo'n groep vraagt wel om speciale begeleiding, dat is niet 1 op 1 gelijk aan het trainen en begeleiden van een 'gewoon' elftal. Het is mooi als de begeleiders daarvoor net wat extra's mee krijgen waarmee ze de doelgroep maatwerk kunnen leveren. De KNVB biedt daarvoor een speciale opleiding. Daaraan gaat nu de hele begeleidingsgroep van de S-sporters van FC DeltaSports'95 deelnemen, op de eigen velden." Daarvoor hebben trainer André van Dorp en coördinator Anita van Os een bijdrage gevraagd, die Rotaryclub Houten Castellum met € 350,- heel graag honoreerde.(JvA)