• In augustus 2017 presenteerden bestuurders Eijbersen (Bunnik) Van Daalen (Houten) en gedeputeerde Verbeek de plannen

    Kuun Jenniskens

Spitsknip in Achterdijk; bestuurders tekenen dag voor de verkiezingen

Kuun Jenniskens

BUNNIK Al jaren zijn Bunnik, Houten en de provincie op zoek naar maatregelen om het buitengebied van Bunnik en Houten autoluw en fietsveilig te maken. De verkiezingsdynamiek geeft dit stroperige onderwerp kennelijk een duwtje. Op de dag voor de gemeenteraadsverkiezingen (20 maart) gaan de bestuurders een overeenkomst tekenen. Welke concrete afspraken maken zij dan?

De provincie regelt de Oostelijke ontsluiting van Houten op de A12 en verbetert de fietsbrug over de A12.

Bunnik laat een quickscan uitvoeren naar de veiligheid in de tunnel Achterdijk-A12.

Bunnik gaat ook zelf zorgen voor een betere bereikbaarheid voor touringcars naar Fort bij Vechten en het Waterliniemuseum - dit gaat lopen via de zuidelijke parallelweg van de A12 tussen de N229 en de Achterdijk.

Ook het plaatsen van een spitsknip in de Achterdijk net ten zuiden van de Marsdijk wordt door Bunnik uitgevoerd en betaald.

De provincie zorgt verder dat fietsen tussen Bunnik en Houten veiliger wordt door langs of nabij de provinciale weg N410 een vrijliggend fietspad aan te leggen.

De gemeente Houten gaat de geslotenverklaring van de Binnenweg verbeteren en ook de kruising van de Binnenweg met de N421 moet door Houten worden geoptimaliseerd.

Deze maatregelen zijn tijdens een avond in het gebied al gepresenteerd op 23 augustus 2017.

Raadsleden worden voor 19 februari om wensen of bedenkingen gevraagd. Zijn de gemeenteraden het eens, dan verschijnt er op de dag voor de verkiezingen vast een foto van vrolijke bestuurders in de media. Wij zullen u die niet onthouden.