Spel- en praatgroep KIES

HOUTEN Op dinsdag 22 november starten de nieuwe spel- en praatgroepen KIES voor kinderen van gescheiden ouders! KIES is er voor álle kinderen van gescheiden ouders; ongeacht in welke mate kinderen al dan niet zichtbaar moeite hebben met de scheiding of hoe lang geleden ouders zijn gescheiden. In samenwerking met de basisscholen en de gemeente Houten hebben in de afgelopen jaren inmiddels zo'n 200 Houtense kinderen, verdeeld over ongeveer 25 groepen, deelgenomen aan het KIES programma. Uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt dat deelname aan KIES voor veel scheidingskinderen erg waardevol is. De positieve reacties van kinderen en ouders die reeds deelnamen onderschrijven dit.

KIES biedt een neutrale plek waar kinderen met elkaar hun ervaringen en gevoelens kunnen delen. Bovendien leren zij, onder begeleiding van 2 professionele hulpverleners, onder meer omgaan met de veranderde situatie en wordt de communicatie tussen kind en beide ouders gestimuleerd door middel van creatieve activiteiten, spel, gespreksvoering en meer. Het verhaal van uw kind blijft binnen de groep. KIES is er voor kinderen vanaf 4 jaar t/m 12 jaar en wordt in twee verschillende leeftijdsgroepen aangeboden. Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten voor de kinderen en 2 ouderbijeenkomsten.

AANMELDING Wilt u uw kind graag een eigen plek bieden voor zijn/haar verhaal en het leren van vaardigheden? Kinderen uit groep 1 tot en met 8 van de basisschool kunnen tot 11 november worden aangemeld. Een aanmeldformulier kunt u verkrijgen via bureau LEF en via de school van uw kind. De kind-bijeenkomsten zijn op dinsdagmiddag van 15.15 tot 16.15 uur (jonge kind) of van 16.30 tot 17.30 uur (oudere kind) op dinsdag 22 en 29 november, 6, 13 en 20 december, 17 en 24 januari. Ouderbijeenkomsten op dinsdagavond 22 november en 17 januari van 19.30 tot- 20.45 uur. Locatie:Torenmuur 1. Kosten: door subsidiëring is deelname vrijwel kosteloos, er wordt slechts een ouderbijdrage gevraagd à € 25,00 per kind.

CONTACT Voor nadere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Jacqueline Hilbers en Marije Schuitemaker: T: 030-4100300, E: info@bureau-lef.nl, W: www.bureau-lef.nl