Sociaal team volgend jaar zelfstandig

HOUTEN Met ingang van 1 april 2018 wordt het Sociaal Team Houten verzelfstandigd in de vorm van een stichting. Aanleiding hiervoor is de verdere professionalisering van het team, een eenduidige aansturing van de uitvoering en het verhogen van de slagvaardigheid. Het betreft een voorgenomen besluit van het college, waarop de gemeenteraad nog wensen of bezwaren kan inbrengen.

Martin Monkel

SOCIAAL TEAM Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, werk en inkomen en ondersteuning en begeleiding van mensen die zelfstandig thuis wonen. Dit wordt ook wel het Sociaal Domein genoemd. Daarbinnen helpt het sociaal team inwoners van Houten met vragen over wonen, geld, werk of gezin. Het team zorgt samen met de inwoner voor ondersteuning en begeleiding.

De medewerkers van het sociaal team worden door acht (zorg)partners en de gemeente geleverd. En ook de koers wordt door tot nu toe de partners gezamenlijk bepaald. Om zorg te dragen voor de professionalisering en de eenduidige aansturing van de medewerkers is het wenselijk één werkgever te hebben. "Eén organisatie die voor de uitvoering van het Sociaal Team zorg draagt en één opdrachtgever die de koers, prioriteiten en het budget bepaalt".

VERANDERINGEN Uit onderzoek volgt dat het oprichten van een stichting de beste basis vormt om de uitvoering van de taken te versterken. Ook ontstaat dan meer ruimte om deskundigheid en zorg beter in te zetten. "Het Sociaal Team wordt niet enkel een nieuw instituut, maar vormt ook de basis voor verandering". Ook zal de nieuwe organisatie naar verwachting een besparing in geld opleveren. Hieruit kunnen de (meer)kosten van de stichting worden betaald.

Het takenpakket van de stichting blijft gelijk aan de huidige organisatie, dus de burger zal er praktisch weinig van merken. Inwoners kunnen echter wel profiteren van de verbeteringen. Het Sociaal Team en dus ook het sociaal loket blijft gehuisvest in het gemeentehuis. De medewerkers van het huidige sociaal team gaan over naar de Stichting Sociaal Team Houten.