SGP-Houten doet zorgwethouder een kenner cadeau

HOUTEN SGP-Houten heeft zorgwethouder Jana Smith een 'kenner' cadeau gedaan. Het gaat om Karin van den Broek. Een kenner is iemand die ervaring heeft met zorg van de gemeente Houten.

Pascal Ooms van SGP-Houten nam het initiatief voor de actie. Hij wil met de 'kenner cadeau' de wethouder een direct inkijkje geven in de zorg voor iemand over een langere periode, maar ook hoe beleid bij een individueel gezin uitpakt. Hij werd geinspireerd door de actie Kennercadeau van patientenfederatie.nl en de  inspiratie door persoonlijke ontmoetingen met zorgervarings-deskundigen.

KENNER Karin van den Broek is getrouwd en heeft twee kinderen van 11 en 14 jaar. In het dagelijkse leven is zij beleidsmedewerker bodem en milieu bij de provincie Utrecht. Karin: "Ik wil de wethouder meegeven dat kwaliteit ook in kleine dingen zit. Als tweede moet de gemeente zorgaanvragers zoveel mogelijk het gevoel geven dat ze geholpen worden, en niet dat een  gevecht nodig is. Het geeft veel druk als je elke keer weer onzeker bent of wordt toegekend wat je nodig hebt. Tenslotte, wees niet te rigide met PGB regels. Laat ruimte voor maatwerk."

VAN GEDACHTEN WISSELEN Karin zal regelmatig van gedachten wisselen met wethouder Smith over de geleverde zorg via of door de gemeente Houten. Ze hoopt met haar ervaringen een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van het beleid en de uitvoering in het Sociaal Domein.