• eld van SGH kaartenactie rond invalidenparkeerplaatsen

    John van Amerongen

SGH gaat door met haar werk; stichting maakt doorstart

HOUTEN De Stichting gehandicapten belangen Houten (SGH) die zich tot doel heeft gesteld om in Houten de belangen te behartigen voor iedereen, die een beperking heeft in zijn/haar functioneren (of het nu lichamelijk of geestelijk is), heeft een roerige tijd achter de rug. Na een bestuurscrisis zag het er even niet al te best uit. Dankzij een paar enthousiaste vrijwilligers kan de SGH een doorstart maken.

John van Amerongen

Het bestuur van de SGH is begin dit jaar afgetreden. De bestuursleden waren het onderling oneens over de richting die de SGH op moest gaan. Nu is er een nieuwe groep mensen die de kar trekt. "Want het mag natuurlijk nooit gebeuren, dat zwakkeren in onze samenleving het slachtoffer worden van een aantal mensen die niet goed samen door één deur kunnen", zo zegt Henk Donker

Deze vijf enthousiaste vrijwilligers hebben de handen ineengeslagen met het doel om de stichting sterker uit deze roerige tijden te laten komen. Uitgangspunt hierbij is, dat het verleden niet interessant is, maar hoe ze er voor kunnen zorgen dat de SGH in een versie 2.0 goed kan zorgdragen voor een heel goede vertegenwoordiging in Houten.Allereerst moest na de bestuurscrisis geborgd worden, dat er een (interim) bestuur zou zijn en alle lopende activiteiten gewoon doorgang kunnen vinden.

De vrijwilligers zijn er in  geslaagd zo'n (interim) bestuur te vormen en hebben er voor gezorgd dat: de communicatie met de leden opgepakt en verbeterd is, de zwemactiviteiten gewoon door gaan, de vertegenwoordiging in adviesorganen bij de gemeente ook bezet blijft door vertegenwoordigers van de SGH.

Ze zijn blij dat dit allemaal gelukt is en zijn er daarnaast ook nog in geslaagd een tweetal raadplegingen met deelnemers (een Stichting heeft geen leden, maar deelnemers) gehouden, waarin naar de toekomst is gekeken.Naar aanleiding van deze raadplegingen van de deelnemers zijn een aantal doelstellingen voor de toekomst geformuleerd. Daarnaast is afgesproken dat de statuten en het huishoudelijk regelement worden aangepast naar de eisen van deze tijd. Verder is afgesproken dat de stichting haar best gaat doen om meer zichtbaar te zijn in de gemeente Houten. Het eerste wat de inwoners van Houten hiervan kunnen zien is de deelname aan de activiteitenmarkt op 2 september, waar iedereen welkom is voor meer informatie.

Verder zal hard gewerkt worden aan een werving van nieuwe deelnemers. Hoe meer, hoe duidelijker de SGH kan optreden als vertegenwoordiger. Immers in een gemeente van bijna 50.000 inwoners is het aantal van 80 deelnemers wel erg weinig. Dit moet minstens worden verdubbeld. En dat kan nu al beginnen, want voor het luttele bedrag van 18,50 euro kunnen zijn mensen al deelnemer. Daarvoor kunnen ze deelnemen aan alle activiteiten, krijgen ze het informatieblad en kunnen ze lid worden van de zwemafdeling voor slechts 2,50 euro per keer (2017). Nadere informatie krijgen en/of opgeven als deelnemer kan via het mailadres sghhouten@gmail.com.