Schoollocaties gemeente onder de loep genomen

HOUTEN De gemeente heeft schoollocaties geïnventariseerd en maakt plannen voor de schoolgebouwen in Houten. Wethouder voor onderwijs Herman Geerdes: "Met name in Noordwest zijn er ontwikkelingen, zo is het gebouw van de Bengelbongerd leeg gekomen. Wat gaan we er dan mee doen?" De gemeente voorziet dat de locatie op middellange of lange termijn een woningbouwlocatie wordt. Het gebouw zou tot die tijd nog gebruikt kunnen worden voor maatschappelijke voorzieningen. Wethouder Rensen geeft aan na te denken over nieuwe locaties voor de Krachtfabriek en Het Wereldhuis. Die moeten schoolgebouwen verlaten.

De gemeente heeft een stuk opgesteld over de schoollocaties en de toekomst daarvan. Het toekomstig gebruik wordt beschreven uitgaande van prognoses voor leerlingenaantallen. In het stuk is ook aandacht voor de mogelijke noodzaak tot verbouwen of renovatie van een gebouw. De gemeente gaat om de tafel zitten om met scholenstichting Fectio te praten over het verbouwen danwel renoveren van het gebouw van de Heilige Familieschool. Wethouder Geerdes legt uit dat groot onderhoud de verantwoordelijkheid van de  school is, maar dat de gemeente verantwoordelijk is voor renovatie en nieuwbouw. Volgens Geerdes is het dan lastig te bepalen waar in deze dan sprake van is of mogelijk is het een combinatie. Het lijkt de gemeente verstandig hierover met Fectio van gedachten te wisselen. Het is duidelijk geworden dat drie locaties voor montessorionderwijs te veel is. De gemeente en het montessorionderwijs bespreken op welke twee locaties dit onderwijs blijft.