Sam's Kledingactie gaat door met de opbouw van onderwijs in de Centraal Afrikaanse Republiek

HOUTEN De inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood in Houten vindt dit najaar weer plaats op 29 september.

Sam's Kledingactie in Udenhout heeft voor het komend najaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de tweede helft van 2018 naar een bijzonder project in de Centraal Afrikaanse Republiek. De Centraal Afrikaanse Republiek is een straatarm land midden in Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door aanhoudend geweld. Bijna een miljoen mensen is hun huis ontvlucht en leeft als vluchteling. Bijna de helft van de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, twee-derde heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze zware omstandigheden schiet het onderwijs tekort.

ONDERWIJS VOOR KINDEREN Cordaid is in 2017 een project gestart waarbij 18 scholen in crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek ondersteund worden. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en lokale partners en kent een bijzondere manier van financiering. Hierbij wordt de financiële steun afhankelijk gemaakt van de resultaten die bereikt worden. Als een school goed presteert stelt het daarmee de financiële ondersteuning veilig.

Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan kinderen van 6 tot 14 jaar en in het bijzonder kinderen die geleden hebben onder het geweld. Vaak zijn dit kinderen die terugkeren naar hun geboortegebied, nadat ze gevlucht zijn. Meestal hebben deze kinderen al meer dan een jaar geen onderwijs meer kunnen volgen. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede scholen en schoolmaterialen. Daarnaast biedt Cordaid hulp aan de dorpen waar de scholen staan en aan het onderwijspersoneel van de scholen.

KLEDING SCHENKEN In Houten kan gebruikte en nog bruikbare kleding en schoenen ingeleverd worden bij de Opstandingkerk, Het Kant 1 en de RK kerk, Loerikseweg 12 te Houten van 10.00 tot 13.00 uur

De netto-opbrengst van de ingeleverde kleding komt ten goede aan het onderwijs in de crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek.Locatie:

Sam's Kledingactie zamelt al 50 jaar kleding in voor Mensen in Nood. Samen met honderden vrijwilligers wordt jaarlijks honderdduizenden kilo's kleding ingezameld. De netto-opbrengst van de kleding wordt besteed aan hulpprojecten over de hele wereld.