Samenwerken en aanpassen 

HOUTEN Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en 14 Utrechtse gemeenten, waaronder Houten, hebben op 16 maart getekend voor een tweede periode in de samenwerking rond de afvalwaterketen: Waterinnovatienetwerk(Winnet). In deze tweede ronde willen de gemeenten en het hoogheemraadschap voortgaan op de ingeslagen weg, maar ook meer energie en aandacht steken in aanpassingen om de waterhuishouding aan te passen aan klimaatsverandering.

De samenwerking is gestart in januari 2013 en heeft in haar eerste periode haar nut bewezen. "Winnet is winst voor water, we leveren betere kwaliteit tegen lagere kosten," aldus Constantijn Jansen op de Haar, hoogheemraad (dagelijks bestuurslid) bij het waterschap. Door goed functionerende riolen en zuiveringsinstallaties wordt vies rioolwater schoongemaakt en blijven onze sloten en kanalen schoon. In het huidige systeem zorgt de gemeente voor de riolering en het waterschap voor het zuiveren van het afvalwater. De partijen werken in Winnet aan een doelmatiger, duurzamer en efficiënter beheer, zodat ook in de toekomst het rioolwater gezuiverd kan worden tegen aanvaardbare kosten. De basis voor Winnet is gelegd in het Landelijk Bestuursakkoord Water, waarin gemeenten, waterschappen en het Rijk hebben afgesproken om door samenwerking in de (afval)waterketen een vermindering van de kostenstijging te realiseren.