• St Caecilia

Samen muziek maken bij Caecilia

SCHALKWIJK Onderzoek toont aan dat muziek maken goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Hun schoolprestaties en concentratievermogen gaan vooruit. En kinderen die met elkaar muziek maken ontwikkelen ook hun sociale vaardigheden.

Muziekvereniging Caecilia uit Schalkwijk wil kinderen de kans bieden om groepsgewijs, dus samen met andere kinderen, hun muzikale kwaliteiten te ontwikkelen. Sinds enige tijd heeft Caecilia een slagwerkgroep van jonge leerlingen die spelenderwijs leren en ook al kleine optredens verzorgen. In navolging van dit succes heeft de Schalkwijkse muziekvereniging nu plannen om een jeugdblaasklas op te richten. Kinderen van groep 4 en ouder die het leuk vinden om met elkaar een blaasinstrument te leren bespelen kunnen na de herfstvakantie starten in de blaasklas van Caecilia. Gezellig met elkaar muziek maken en al snel een klein optreden doen bijvoorbeeld in het voorprogramma van een concert van het grote orkest of samen met de jeugdslagwerkgroep.

Om aandacht voor de nieuwe blaasklas te vragen bezocht Caecilia op donderdag 22 september basisschool St. Michiel in Schalkwijk voor een gezellige muziekmiddag op het zonnige schoolplein. De leerlingen van groep 4, 5 en 6 bliezen op pingpongballen, speelkaarten, ballonnen, rietjes, zeepbellen en een echte trompet. Met trommelstokken kun je sokballen transporteren, op een stofblik slaan of op een echte trommel. Met 27 dwaze muziekspelletjes die allemaal een race tegen de tijd waren beleefden de kinderen veel muziekplezier. Natuurlijk was er aan het eind van de middag een keigoed optreden van de jeugdslagwerkgroep en van Julia Postema samen met Daphne Geerdes. De feestvreugde werd nog groter toen alle kinderen een traktatie van de plaatselijke Spar kregen en er voor de winnaars leuke prijzen werden uitgereikt. Aan het eind van de geslaagde middag lieten 22 kinderen weten dat ze wel belangstelling hebben voor een gratis les van de blaasklas of de slagwerkgroep. Kinderen van groep 4 of ouder die zich nog niet voor een gratis les hebben opgeven maar alsnog van dit buitenkansje gebruik willen maken, kunnen zich voor de les aanmelden door voor 6 oktober een e-mail te sturen aan Marjolein Kool koolm@xs4all.nl of te bellen naar 030-6011201. Ze mogen ook twee lessen uitproberen, eentje voor de slagwerkgroep en eentje voor de blaasklas. En natuurlijk zijn kinderen van buiten Schalkwijk ook van harte welkom voor een gratis les bij Caecilia.

Een gezellige Caecilia-spelletjesmiddag op basisschool St. Michiel in Schalkwijk