• Herplant Waalse Bos

    Staatsbosbeheer

Ruim 20.000 nieuwe bomen in Tull en 't Waal

TULL EN 't WAAL Acht hectare bos wordt opnieuw aangeplant in het Waalse Bos bij Tull en 't Waal in gemeente Houten. Hierin werken Staatsbosbeheer en Trees for All samen om het Waalse Bos te herstellen nadat de essentaksterfte in dit gebied heeft toegeslagen. Alle zieke en gekapte essen worden vervangen door nieuwe aanplant van ruim 20.000 nieuwe bomen, met een grote variatie in soorten.

De eerste fase in Elpad is op 22 maart afgerond. 225 medewerkers van sponsor ASN bank en Staatsbosbeheer hebben de laatste hand gelegd aan het planten van 1.000 bomen. Hiermee is een stevige stap gezet om het Waalse Bos gevarieerd en aantrekkelïjk te maken voor mens en dier.

GEFASEERDE AANPAK  De aanplant van de bomen wordt gefaseerd aangepakt. In Elpad zijn al 8.500 bomen geplant. Afgelopen vrijdag zijn daar 1.000 stuks aan toegevoegd. De soorten variëren van eiken, lindes en populieren tot struiksoorten als meidoorn en hazelaar, Naar verwachting gaan er in het zuidelijk deel van het Waalse Bos dit najaar en het voorjaar van 2020, de resterende bomen de grond in.

Samenwerking Staatsbosbeheer werkt samen met Trees for All en de Boomfeestdag via het Nationaal Bossenfonds aan meer bos in Nederland. Gezien de impact van de essentaksterfte wordt nu ook gewerkt aan herbebossing. Trees for All heeft de organisatie in handen en betrekt bedrijfsleven en particulieren voor donaties om nieuw bos te realiseren. De terreinen worden aangedragen door Staatsbosbeheer en voert de aanplant uit. Ook voor Nieuw Wulven staat nieuwe aanplant op de agenda.