Resultaten meldpunt vuurwerkoverlast GroenLinks

HOUTEN GroenLinks Houten heeft de resultaten bekend gemaakt van het door hen ingestelde meldpunt voor vuurwerkoverlast. In totaal kwamen er 111 meldingen binnen. De meeste klachten gingen over het afsteken buiten toegestane tijden, zeer harde knallen, bange huisdieren en het ontbreken van handhaving door gemeente en politie.

Sven Verbeek

Eind 2014 deed GroenLinks het voorstel om een aantal plekken aan te wijzen waar vuurwerk toegelaten zou worden, en overig Houten vuurwerkvrij te verklaren. Hiervoor kwam geen meerderheid, maar er was wel sympathie voor het plan. Besloten werd dat geleidelijke terugdringing beter is, en daarom 'omgekeerd' eerst vuurwerkvrije zones in te stellen. Uit de meldingen blijkt dat er relatief weinig klachten uit deze vuurwerkvrije zones zijn gemeld; dit lijkt goed te werken. Aan de andere kant kwamen er relatief veel overlastmeldingen uit gebieden rondom schoolpleinen en groenzones. Ook kwamen er meer meldingen uit Houten-Noord dan uit Houten-Zuid.

78 meldingen gingen over het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden. Knalvuurwerk dat werd vergeleken met bommen en munitie werd 66 maal gemeld. Schade aan eigen bezittingen zoals een auto of woning werd 18 keer gemeld, en schade aan gemeentelijke eigendommen 7 keer. Ook meldt GroenLinks onvrede over het ontbreken van handhaving. 'De politie doet niets' werd 21 maal gemeld, vijf mensen vonden dat de politiek er iets aan moet doen, en drie mensen konden de gemeente niet bereiken. Circa de helft van de melders was van mening dat er een algemeen vuurwerkverbod moet komen.

Het eigen onderzoek van GroenLinks is aan burgemeester Wouter de Jong aangeboden. De gemeentelijke evaluatie naar het effect van de vuurwerkvrije zones wordt nog verwacht, net als de exacte schadepost die het afsteken van vuurwerk dit jaar voor rekening van de gemeente betekent.