Restauratie kerktoren Katholieke kerk aan Loerikseweg

HOUTEN Begin maart zijn bouwvakkers begonnen met de restauratie- en herstelwerkzaamheden van de toren van de Katholieke kerk 'Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming' aan de Loerikseweg in het Oude Dorp van Houten. In februari is men gestart met het plaatsen van de steiger voor de werkzaamheden. Het plaatsen van de steiger nam enkele weken in beslag. De provincie Utrecht levert met subsidie een bijdrage aan het behoud van deze monumentale kerk. De werkzaamheden aan de toren zullen naar verwachting tot eind juni duren.