• Micheil van Liere voor een sprekende foto die op zijn werkkamer hangt.

    Martin Monkel

Reizen en een rondje golf

HOUTEN Dat beeld schetst Michiel van Liere van zijn agenda voor de komende periode. Op 14 juni jl. nam hij als wethouder voor D66 afscheid van zijn actieve rol in de Houtense politiek. Vooral de onderwerpen duurzaamheid, jeugdhulp en financiën uit zijn portefeuille hebben in de afgelopen acht jaar een bepalende rol gespeeld. Tijdens het interview ontstaat een beeld van een 'behoedzame' wethouder en Van Liere hoopt dat "het volgende college dat behoedzame en de passie voor duurzaamheid vasthoudt".

PROJECTEN Sommige projecten gaan vanaf de start goed, als vanzelf. De ontwikkeling van het terrein van de voormalige school Mozaïek dient als voorbeeld, niet alleen door de betrokkenheid vanuit particulier initiatief maar ook het ontwerp voor de leefomgeving door het Wellantcollege. Van Liere over de ontwerpfase: "We moeten niet alleen kijken naar de stenen maar ook naar de invulling van de omgeving en daar hebben enkele leerlingen een mooi project van gemaakt. Dat was een feestje, ik was daar op een vrijdagmiddag bij en ik zag iedereen glunderen, dat is geweldig als zoiets op deze manier gaat." Hij is er trots op "maar ik heb er zelf niet zoveel aan gedaan, dat is hoe zulke processen vanaf het begin lopen, als de start maar goed is".

Dat ging duidelijk anders met de windmolens. "Als een project vanaf de start niet goed loopt blijf je daar altijd last van houden", aldus Van Liere. "Ik had dat graag opgelost in deze collegeperiode, dat is niet helemaal gelukt. De intentie vanuit de gemeente is altijd naar de inwoners toe positief geweest en dat heeft toentertijd geleid tot maatwerkvoorschriften. Achteraf is nu de conclusie dat deze voorschriften (veel) te ingewikkeld waren. Het bleek onder meer dat het in de handhaving niet goed zat. Dat heeft ons eigenlijk tegengewerkt en dat heeft mij ook achtervolgd." Maar er is ook een ander sentiment op gang gekomen, omdat er naar het oordeel van bepaalde inwoners een onjuiste beslissing is genomen over de locatie. "Daar kan ik als wethouder weinig mee, want de gemeenteraad neemt democratisch dat besluit en ik heb dat alleen maar uitgevoerd".

Terug naar zaken waar Michiel van Liere blij van wordt noemt hij met veel enthousiasme de Ecowijk. "Dat is een geweldig initiatief geweest, met spanning rond de deelname vanwege de economische crisis. Om die reden is de verkoop van de grond ook drie keer uitgesteld. Het was per slot van rekening een risico voor de toekomstige bewoners. Het was aan de voorkant geen gelopen race, maar nu staat het er!", geeft hij aan, duidelijk tevreden met dit resultaat.

TOEKOMST "Ik ga als 'pensionado' niet in een zwart gat vallen, daar ben ik niet bang voor", zegt Van Liere. "Financiën heb ik al heel vaak gedaan en met de inhoudelijke kant van jeugdhulp heb ik minder affiniteit. Maar met de duurzaamheidsagenda, daar heb ik wel iets mee, met name energietransitie en circulaire economie." Hij is inmiddels lid geworden van de 'Time is now' foundation, een landelijke denktank die versnelling wil aanbrengen in de energietransitie. Daarnaast wil hij voldoende tijd vrij maken om te gaan reizen met zijn vrouw en hij is door een paar vrienden uitgenodigd om te gaan golfen: "Michiel, bij jou werkt het alleen als we je concreet uitnodigen. Dan maken op die dag een rondje van negen holes, vervolgens gaan we lunchen, dan maken we nog een rondje en tenslotte drinken we een Gele Peter".