• Museum Oud Amelisweerd in Bunnik is een van de tientallen monumenten die de deuren open zetten op Open Monumentendag.

    Agnes Corbeij

Regionaal programma OMD

REGIO Voor het eerst werken de Open Monumentendagcomités van de gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede en Bunnik samen. De comités hopen daarmee de bezoekers van Open Monumentendag over de gemeentegrenzen heen te laten kijken. Er is vanaf eind augustus een gezamenlijk programmaboekje verkrijgbaar.

Agnes Corbeij

Open Monumentendag wordt gehouden op zaterdag 10 september. In Schalkwijk zijn ook op zondag 11 september diverse monumenten opengesteld. Het landelijke thema voor Open Monumentendag is dit jaar 'Iconen en Symbolen'. Voor de Kromme Rijnstreek is onder andere de Kromme Rijn als icoon gekozen. Verschillende monumenten en activiteiten zijn op een of andere manier met de Kromme Rijn verbonden.

OVER DE GRENS Kees Broekman, een van de commissieleden: "Omdat de inwoners van de kernen Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede de meeste monumenten in hun eigen woonkern wel kennen, leek het ons goed om mensen naar andere locaties te lokken." Dankzij het gezamenlijke programmaboekje hebben bezoekers snel zicht op wat er in de Kromme Rijnstreek te doen is.

In de gemeente Bunnik blijven de grote trekkers kasteel Beverweerd en de verschillende forten, Rhijnauwen, Vechten en Fort bij 't Hemeltje. In de gemeente Houten zijn bijzondere plekken: de tuin van kasteel Heemstede, buurtschap Oud Wulven en Kasteel De Vuylcoop. In Wijk bij Duurstede blijft een bezoek aan de Stadhaven of Kasteel Duurstede onvergetelijk. Ook kan er gevaren worden met de Krommerijnder.

VERRIJKING Open Monumentendag is bedoeld om mensen naar monumenten te trekken. Deze dag laat zien dat de verhalen en schoonheid van monumenten een verrijking voor ons en onze leefomgeving zijn. Monumenten zijn de zichtbare getuigen van het verleden. Met dat in het achterhoofd, hebben de drie comités een mooi en afwisselend programma samengesteld.

Op de websites www.vvvkrommerijnstreek.nl, www.omdbunnik.nl, www.bunnik.nl en www.wijkbijduurstede.nl is na 26 augustus a.s. de digitale versie van dit programmaboekje te vinden, evenals op de Wijkse Facebookpagina: www.facebook.com/openmonumentendagwijk.