Referendum Winkeltijden

De Open Brief van Duurt Vonck c.s. roept de vraag op of zij wel begrijpen wat een referendum precies inhoudt. In hun brief stellen ze dat 'had aanvullende informatie kunnen opleveren, bijvoorbeeld nuancering c.q. bevestiging van het raadsvoorstel of juist een alternatief.' Bij een referendum wordt echter een simpele vraag voorgelegd, bijvoorbeeld een keuze tussen een beperkt aantal antwoordmogelijkheden (meestal 'voor' of 'tegen'). Hoe zoiets nuanceringen of alternatieven moet opleveren is me een raadsel.

Een ander bezwaar tegen het gevraagde referendum is dat het 'raadgevend' zou zijn, het gemeentebestuur kan de uitslag dus negeren. In een democratie hebben alleen besluitvormende referenda zin (zie Zwitserland), want dan is de uitslag het definitieve besluit.

In plaats van een raadgevend referendum kan veel beter een publieksonderzoek gehouden worden onder een representatieve steekproef. Dat is veel goedkoper en levert betere resultaten op mét 'nuanceringen en alternatieven'. Daarnaast kunnen bij de representativiteit van referendumuitslagen ook vraagtekens worden gesteld omdat de opkomst vaak aan de lage kant is.

Nog een laatste vraag: hoe weten Vonck c.s. dat er een 'breed verlangen (is) onder de Houtense burgers zich over de winkeltijden uit te willen spreken'? Ik heb een sterk vermoeden dat de opkomst voor het gevraagde referendum zo laag zou zijn dat het vereiste quorum niet eens gehaald zou worden. Weggegooid geld dus!

Harry Manders, Houten