Recreatieve ontwikkelingen in bos Nieuw Wulven

Gemeente en Staatsbosbeheer zoeken ondernemers met plannen

Onlangs stelde de gemeenteraad in het Programma Ruimte 2015 de hoofdlijnen vast van wat de bedoeling is met Nieuw Wulven. Er ligt een prachtig bos met een speelbos, dat momenteel alleen geld kost maar niets oplevert. Het is nu aan ondernemers om met realistische plannen én een verdienmodel te komen.

Burgemeester De Jong: "Eventuele concrete plannen worden uiteraard getoetst aan de hand van een aantal criteria. Het behoud van natuurwaarden is belangrijk, het moet daarnaast voldoende opleveren om het bos duurzaam in stand te houden, en de ontwikkeling moet iets toevoegen en betekenen voor de inwoners van Houten en het omliggende gebied."

"We denken zelf vooral dat er mogelijkheden zijn voor lichte vormen van verblijfsrecreatie, aangevuld met een horecavoorziening", aldus De Jong. "Om het gebied voor ondernemers aantrekkelijk te maken is het de bedoeling om de bereikbaarheid flink te verbeteren, door op de Rondweg een aparte afslag naar het bos te realiseren."

Bij de zoektocht naar een toekomstige recreatieve invulling trekt de gemeente Houten, net zoals met de realisatie van het speelbos, samen op met Staatsbosbeheer. Daarnaast is ook de gemeente Bunnik gesprekspartner, omdat een flink gedeelte van het bos op Bunniks grondgebied ligt. Uiteraard is nog onbekend of eventuele ontwikkelingen zich tot het Houtense deel zullen beperken. De mogelijkheden liggen nog geheel open. (SV)