• De toekomstige locatie van de horecavestiging, rechts aan het water van de Zijlgraaf.

    Martin Monkel

Recreatie in Nieuw Wulven

HOUTEN Niet alleen de temperatuur was hoog, ook de belangstelling voor de ontwikkeling van Nieuw Wulven was warm tijdens de inloopavond op 6 juni in Makeblijde. De aanwezigen kregen informatie over het (horeca)plan van de Stichting Natuurlijke Recreatie, de bereikbaarheid met een extra afslag vanaf de rondweg en het beheer van en de veiligheid in van het betreffende gebied. De opening van het geheel zal naar verwachting pas in 2020 kunnen plaatsvinden.

door Martin Monkel

Nieuw Wulven is een jong, maar succesvol gebied met 'Nieuwe Natuur'. Het is aangelegd als een recreatiegebied met een regionale functie. Alle betrokken partijen werken hierin samen om het gebruik van het gebied te versterken en daarmee de recreatiemogelijkheden beter te benutten. In de afgelopen periode bleek echter dat de aanwezige voorzieningen niet voldoende aansloten bij de behoefte van de recreanten. In dat verband is als doel gesteld de aantrekkelijkheid voor de verschillende gebruikers verder te vergroten, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar 'bewegen en groen'.

Met de inloopavond wordt een volgende stap gezet in de uitvoering van de plannen. De resultaten van deze avond worden opgenomen in een uitgewerkt voorstel en in het najaar van 2018 start de procedure van het bestemmingsplan. Na vaststelling van dit plan door de gemeenteraad start de aanvraag voor de (omgevings)vergunning en de aanleg van de afslag vanaf de rondweg (ter hoogte van de wijk De Velden). De opening van de nieuwe locatie staat gepland voor medio 2020.

HORECA In 2016 is de Stichting Natuurlijke Recreatie geselecteerd als ondernemer die de potentie van Nieuw Wulven komt versterken. "De stichting creëert in het gebied een plek waar jong en oud op een laagdrempelige, speelse en sportieve wijze Nieuw Wulven kan ontdekken." De stichting heeft daartoe een plan ontwikkeld dat voorziet in een locatie met horeca ten noorden van het huidige klimfort en (gratis) recreatieve voorzieningen in de directe omgeving. Daartoe wordt het water van de Zijlgraaf plaatselijk verbreed. Dit sluit aan bij de bestaande voorzieningen in Nieuw Wulven, terwijl tevens de behoeften uit de regio worden ingevuld. "De maatschappelijke verbinding in de streek staat ook hoog in het vaandel. Zo worden er onder meer, in samenspraak met Staatsbosbeheer, leer- en werktrajecten opgezet.

BEREIKBAARHEID Voor een goede bereikbaarheid wordt er een (nieuwe) afslag gerealiseerd aan de buitenzijde van de rondweg. Dit gebeurt in de bocht ter hoogte van de grens tussen de wijken De Velden en De Weiden (Gaffelveld). Direct na die nieuwe toegang worden een parkeervoorziening voor motorvoertuigen aangelegd.
Dat betekent dat het fietspad dat daar nu loopt moet worden verlegd.

VEILIGHEID Een aanwezige politieagent gaf aan dat ook de veiligheid een rol speelt. Zeker als het gaat over de verkeersveiligheid (nieuwe afslag) maar in het gebied is nu ook sprake van overlast door (hang)jongeren. "We moeten maar afwachten of dat na de realisatie van de plannen minder wordt." De stichting zag daarin al een nieuwe rol omdat "zij dan vanuit de horeca de volgende morgen misschien de rommel van de jongeren moeten opruimen."