• Ruben Berendts, de exploitant van Windpark Goyerbrug

    Kuun Jenniskens

Twee beroepschriften tegen aanvraag vergunning Windpark Goyerbrug

HOUTEN Gemeente Houten heeft een intentieovereenkomst gesloten met Ruben Berendts, de exploitant van Windpark Goyerbrug. In deze intentieovereenkomst zijn toezeggingen vastgelegd over participatie. Deze toezeggingen deed de exploitant bij het aanvragen van de omgevingsvergunning. Ook de rol van de exploitant en de gemeente staan omschreven in de overeenkomst.

Dit betekent dat de exploitant samen met de omwonenden in detail gaat uitwerken hoe de participatie vorm krijgt. De gemeente volgt dit proces en levert waar nodig een actieve bijdrage.

RECHTBANK De stukken van de aanvraag van de omgevingsvergunning hebben tot en met 4 december 2019 ter inzage gelegen. In die periode konden mensen bij de rechtbank beroep aantekenen tegen de vergunning. De rechtbank heeft twee beroepschriften ontvangen en in behandeling genomen. De zitting van de rechtbank is gepland op 23 april 2020.

Omdat Windpark Goyerbrug onder de Crisis- en Herstelwet valt, behandelt de rechtbank de beroepen versneld. Dat betekent dat de rechtbank in principe binnen zes maanden uitspraak doet. Toch zijn er ook uitzonderingen op deze regel bekend.

De raadsinformatiebrief over deze intentieovereenkomst is hier te lezen. De overeenkomst is een bijlage bij de raadsinformatiebrief.