• In december 2015 ging de gemeenteraad bij Beelen op bezoek.

  • De loskade van afvalverwerker Beelen langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

    Sven Verbeek

Raad stemt in met uitbreiding Beelen

HOUTEN Met enige bedenkingen werd door de gemeenteraad afgelopen dinsdagavond ingestemd met de 'verklaring van geen bedenkingen' voor de uitbreiding van afvalverwerker Beelen Midden-Nederland aan de Schonauwenseweg nabij de Schalkwijkse brug.

De lastigheid van de beslissing was voor de raadsleden de overlast die het bedrijf met zich meebrengt voor de directe omgeving, waar ook mensen wonen. Vooral fijnstof en geluid horen niet bij de gemeentelijke ambitie voor 'schoonste en stilste gemeente'. De aanvraag voor de uitbreiding van Beelen mag door de gemeente echter alleen maar op ruimtelijke aspecten worden getoetst. De provincie Utrecht is bevoegd gezag wat betreft de milieuregels, waar stof en geluid ook onder vallen.

De raad was grofweg in drie kampen te verdelen: één deel dat gelooft in het feit dat de uitbreiding inclusief de nieuwe vergunning met strengere milieuregels de overlast zal doen verminderen (SGP, VVD, CDA, CU), één deel dat vreesde voor de consequenties om 'nee' te zeggen omdat de raad dan teruggefloten zou kunnen worden wegens onbehoorlijk bestuur (D66), en tenslotte een deel dat om principiële redenen tegen het plan stemde omdat het bedrijf op die plek volgens hen niet thuishoort (PvdA, ITH, HA!, GL).

Met 15 tegen 10 stemmen werd de verklaring van geen bedenkingen aangenomen. Hiermee kan de provincie Utrecht het verdere vergunningentraject afwikkelen. Volgende week leest u in 't Groentje meer over de overwegingen van de gemeenteraad.