• Fort Honswijk zorgde voor een volle publieke tribune

    Martin Monkel

Raad stemt in met plan over toekomst Honswijk

HOUTEN In de raadsvergadering van 19 december jl. zat, zoals wel vaker, het venijn in de staart. Omdat wethouder Geerdes niet van plan was het dossier Honswijk over te dragen aan een andere lid van het college, diende de SGP - ondersteund door de andere oppositiepartijen - een motie van afkeuring in. Deze motie haalde het niet. De raad stemde vervolgens, met 15 stemmen voor en 13 tegen, in met het voorstel over de aanpak van de toekomst van fort Honswijk. Daarmee kwam een (voorlopig) einde aan een "politieke strijd om het gelijk".

Martin Monkel

Het wel of niet oprichten van een stichting, die onder meer subsidies moet gaan regelen, was één van de strijdpunten. "Er is geen enkel beletsel dat de gemeente zelf subsidie aanvraagt", "We zijn niet tegen subsidie, maar het wordt nu, zonder goede onderbouwing, als drukmiddel gebruikt" en "Waarom zoveel haast, het Ministerie van OCW besluit pas in het 2e kwartaal 2018" waren een paar van de kritische opmerkingen.

Lees volgende week woensdag meer over de besluitvorming in het Houtens Nieuws