• Anneke Dubbink: Combinatie van wonen en werken langs de Molenzoom

    Martin Monkel

PvdA: Lokaal sterk en sociaal

HOUTEN Anneke Dubbink is als fractievoorzitter het bekende gezicht van de Partij van de Arbeid (PvdA) maar dit jaar is zij ook lijsttrekker. "Wel spannend", geeft zij toe, "je hoopt altijd dat inwoners van Houten zien wat de PvdA en onze wethouder Jocko Rensen doen". "De overheid of de politiek kan niet voor geluk zorgen, maar wel voorwaarden scheppen die het makkelijk maken mee te doen in de samenleving" is een zinsnede uit het verkiezingsprogramma. "Geweldig toch, maar dan heb je elkaar wel nodig, dat moet je samen doen en je moet omzien naar elkaar". Anneke Dubbink vult aan. "We zien het als onze belangrijkste opdracht: snappen wat er lokaal leeft". En wat ga je daar dan mee doen? "In eerste instantie vind ik het belangrijk dat je samen oplossingen bedenkt, en oplossingen die hout snijden, daar gaat het om".

Martin Monkel

WONEN "We zijn helemaal voor" reageert Anneke op de vraag of bedrijventerreinen geschikt kunnen worden gemaakt voor woningbouw, waarbij zij met name doelt op de Doornkade. "De onlangs uitgevoerde stedenbouwkundige verkenning is voor na 2040, maar als je er nu al gebruik van kan maken moet je dat zeker doen". De behoefte die uit de verkenning rolt kan lokaal niet of nauwelijks worden ingevuld. "De praktijk heeft uitgewezen dat als je alles lokaal wilt oplossen de wachtlijsten alleen maar langer worden". "We vertrouwen erop dat we in de komende periode een start kunnen maken met het bouwen buiten de huidige rondweg (of dat de rondweg wordt verlegd). Ook vinden we dat het taboe over het bouwen van flats in Houten zijn langste tijd heeft gehad". Diversiteit maakt het aantrekkelijk, en "je moet ook lef tonen en erop vertrouwen dat we in Houten geen gekke dingen doen".

DUURZAAM De PvdA is er van overtuigd dat duurzaamheid een bijdrage kan leveren aan de lokale economie. "We hebben hier in Houten een ondernemer gehad die warmtepompen maakt en die heeft letterlijk gezegd dat hij een oplossing heeft voor een het ombouwen van woningen met alternatieve energievormen" illustreert Anneke Dubbink. "Investeren doe je niet alleen met geld, invloed is net zo belangrijk voor de leefbaarheid". De PvdA wil inwoners betrekken bij het klimaatbeleid. "Mensen die zelf het initiatief nemen moeten alle hulp en steun krijgen". Er zijn voldoende voorbeelden in Houten dat het kan werken, ook op maatschappelijk vlak.

LEEFBAAR Als het aan de PvdA ligt, gaan we werken met wijkbudgetten. Ze noemt het zelf een 'boute uitspraak', maar "we willen dat 1% van het jaarlijkse budget van Houten, dus ca. € 1 miljoen, beschikbaar komt voor buurtinitiatieven." aldus Anneke Dubbink. Volgens het verkiezingsprogramma is leefbaarheid een zaak van de overheid, inwoners, ondernemers en instellingen samen. Initiatieven van inwoners worden met warmte tegemoet getreden door de PvdA. "Als je zelf zorgt voor je buurt, dan word je een beetje eigenaar, je gaat meer opletten, want dit is 'jouw' buurt". De openbare ruimte hoeft wat de PvdA betreft geen aangeharkt park te zijn, het mag eenvoudig, maar moet wel kwaliteit hebben. Volgens Dubbink is "een leefbare wijk ook veilig, feitelijk en in de beleving van inwoners".

PvdA Op de vraag wat de PvdA over vier jaar bereikt wil hebben geeft Anneke Dubbink aan: "We willen een start maken met het stedelijk bouwen op het Cultuurplein, met 2 vliegen in één klap, dus met het bouwen op het Cultuurplein en dit gebied rond het voormalig Politiebureau opknappen." Even later komt het sociale hart weer boven als zij meldt dat ook de betaalbaarheid van de zorg een punt van aandacht is en blijft. Daarbij doelt ze onder meer op particuliere initiatieven met meer woon- en zorgarrangementen. "Wat we ook belangrijk vinden is de Houtense Werktafel. Dat moet echt uitgebouwd worden als het centrum waar particulieren en ondernemers elkaar ontmoeten als het gaat om betaald en onbetaald werk".